Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti BAT Engineering a. s.

 • Názov BAT Engineering a. s.
 • IČO 46090215
 • DIČ 2023249800
 • IČ DPH SK2023249800 podľa §4
 • Sídlo Grösslingova 10, 811 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 26. marca 2011, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sa, vl.č.5265/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 25 000 € / splatené 25 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 25 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 25. januára 2017
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.1.2017, č. k. 4K/71/2016-134, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.1.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BAT Engineering a. s., Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090 215. Do funkcie správcu súd ustanovil: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1313.
 • Správca konkurznej podstaty Mgr. Milena Nosková, Zámocká 14, 811 01 Bratislava
  od 25. januára 2017
Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Jiří Skuhra Člen predstavenstva Bubenečská 282/8, 16000 Praha 6 , Česká republika 23. marca 2015
Ing. Martin Turaz Člen predstavenstva Bilíkova 6, 841 04 Bratislava 23. marca 2015
Ing. Karel Polák Predstavenstvo Mrkvičkova 1363/13, 16300 Praha, Česká republika 15. apríla 2016
 • Konanie menom spoločnosti [od 26. marca 2015] Ak je ustanovený jeden člen predstavenstva, koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak je ustanovených viac členov predstavenstva v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Margita Hrašková Dozorná rada Beniakova 4, 841 05 Bratislava 1. novembra 2013
Mgr. Pavel Štefánik Dozorná rada Pánsky důl 420, 73923 Stará Ves nad Ondřejnici, Česká republika 26. marca 2015
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská Dozorná rada Machkova 1643/4, 14900 Praha, Česká republika 26. marca 2015
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Akcionár Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava, Česká republika
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 26.3.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 26.3.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 26.3.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 26.3.2011
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 26.3.2011
prenájom hnuteľných vecí 26.3.2011
reklamné a marketingové služby 26.3.2011
finančný leasing 26.3.2011
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 26.3.2011
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 15.9.2011
poskytovanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva 15.9.2011
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien 15.9.2011
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 15.9.2011
výkon činnosti autorizovaného architekta 15.9.2011
autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 15.9.2011
autorizovaný stavebný inžienier pre konštrukcie inžinierskych stavieb 15.9.2011
autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb 15.9.2011
autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 15.9.2011
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 66/2011, Nz 7210/2011, spísanej dňa 01.03.2011 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.10.2013.
4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 30.10.2014.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.04.2016.
História zmien a podania