Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
739 330€ 7 369 511€ 6 130 265€ 340 454€ 408 377€ 6 638 721€ 76 271€ 77 533€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
706 947 € 7 346 422 € 6 110 145 € 333 637 € 405 129 € 491 569 € 75 335 € 77 175 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
699€ 902€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
33€
05
III.
Tržby z predaja služieb
685 895€ 623 265€ 419 417€ 234 577€ 178 679€ 146 376€ 72 377€ 71 529€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 667€ 22 500€ 12 804€ 62 500€ 194 167€ 341 000€ 2 400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 385€ 6 699 958€ 5 677 924€ 35 625€ 32 283€ 4 193€ 2 958€ 3 246€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
801 699 € 7 198 961 € 5 939 855 € 346 404 € 311 934 € 463 049 € 91 804 € 61 955 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
46 386€ 33 532€ 30 609€ 23 127€ 18 042€ 17 500€ 9 256€ 6 729€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
386 718€ 208 716€ 138 149€ 81 597€ 34 872€ 23 495€ 5 975€ 15 129€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
42 952 € 22 541 € 15 969 € 12 662 € 14 490 € 13 598 € 19 464 € 7 062 €
16
E.1.
Mzdové náklady
31 118€ 16 466€ 11 638€ 9 341€ 10 529€ 9 912€ 14 081€ 4 925€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 936€ 5 776€ 4 079€ 3 271€ 3 657€ 3 462€ 4 934€ 1 731€
19
E.4.
Sociálne náklady
898€ 299€ 252€ 50€ 304€ 224€ 449€ 406€
20
F.
Dane a poplatky
6 783€ 8 013€ 3 241€ 3 495€ 1 951€ 9 375€ 767€ 709€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
217 598€ 181 301€ 177 949€ 135 080€ 120 820€ 64 695€ 38 699€ 26 204€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
217 598€ 181 301€ 177 949€ 135 080€ 120 820€ 64 695€ 38 699€ 26 204€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 430€ 21 376€ 13 756€ 46 742€ 103 296€ 325 038€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
10 575€ 242 110€ 770€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
85 257€ 6 481 372€ 5 559 412€ 43 701€ 18 463€ 9 348€ 17 643€ 6 122€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-94 752 € 147 461 € 170 290 € -12 767 € 93 195 € 28 520 € -16 469 € 15 220 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
252 791 € 381 716 € 250 659 € 130 788 € 125 765 € 105 381 € 57 146 € 49 671 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
32 383 € 23 089 € 20 120 € 6 817 € 3 248 € 6 147 152 € 936 € 358 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 371€ 6 145 750€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
32 383 € 23 089 € 18 749 € 6 817 € 3 248 € 1 402 € 936 € 358 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
32 383€ 23 089€ 18 749€ 6 817€ 3 248€ 1 402€ 936€ 358€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
-22 323 € 8 093 € 26 494 € 23 230 € 23 855 € 6 170 912 € 1 070 € 885 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
6 099 999€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
17 353 € 7 765 € 26 270 € 22 995 € 23 596 € 70 636 € 820 € 649 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17 353€ 7 765€ 26 270€ 22 995€ 23 596€ 70 636€ 820€ 649€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
-39 676€ 328€ 224€ 235€ 259€ 277€ 250€ 236€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
54 706 € 14 996 € -6 374 € -16 413 € -20 607 € -23 760 € -134 € -527 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-40 046 € 162 457 € 163 916 € -29 180 € 72 588 € 4 760 € -16 603 € 14 693 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 938 € 38 509 € 25 968 € 961 € 17 778 € 2 882 € 9 429 € 4 027 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 938€ 38 509€ 25 968€ 961€ 17 778€ 2 882€ 9 429€ 4 027€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-46 984 € 123 948 € 137 948 € -30 141 € 54 810 € 1 878 € -26 032 € 10 666 €