Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GLAstav s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
999 053 € 765 662 € 575 042 € 416 748 € 304 766 € 202 974 € 142 769 € 111 935 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
886 259€ 730 730€ 468 850€ 406 763€ 301 096€ 202 974€ 138 067€ 95 747€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
112 793€ 34 925€ 102 843€ 9 985€ 3 470€ 3 591€ 13 966€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
200€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 7€ 3 349€ 1 111€ 2 222€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
969 322 € 723 977 € 546 928 € 391 811 € 293 619 € 196 696 € 161 306 € 139 432 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
812 611€ 609 090€ 457 049€ 327 503€ 242 624€ 159 115€ 115 753€ 80 480€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 217€ 16 635€ 22 058€ 7 250€ 7 051€ 7 788€ 12 989€ 12 774€
11
C.
Služby
92 270€ 53 853€ 33 349€ 27 039€ 16 779€ 13 617€ 16 672€ 31 986€
12
D.
Osobné náklady
41 820€ 35 032€ 28 081€ 23 538€ 18 477€ 15 594€ 13 053€ 11 691€
13
E.
Dane a poplatky
977€ 205€ 257€ 205€ 249€ 498€ 483€ 372€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 181€ 8 230€ 6 062€ 6 062€ 3 536€ 2 300€ 1 942€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 753€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
246€ 932€ 72€ 214€ 150€ 84€ 56€ 187€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
29 731 € 41 685 € 28 114 € 24 937 € 11 147 € 6 278 € -18 537 € -27 497 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
78 954 € 86 077 € 59 237 € 54 956 € 38 112 € 22 454 € -3 756 € -15 527 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
-1 515 € 36 € 11 € 9 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
11€
25
XI.
Kurzové zisky
9€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-1 515€ 36€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 612 € 3 235 € 4 819 € 4 340 € 2 484 € 2 788 € 1 920 € 2 081 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 983€ 2 519€ 3 619€ 3 461€ 1 335€ 1 603€ 1 180€ 1 597€
32
N.
Kurzové straty
7€ 99€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 629€ 709€ 1 200€ 879€ 1 149€ 1 185€ 740€ 385€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 127 € -3 235 € -4 783 € -4 340 € -2 473 € -2 788 € -1 920 € -2 072 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
22 604 € 38 450 € 23 331 € 20 597 € 8 674 € 3 490 € -20 457 € -29 569 €
36
P.
Daň z príjmov
4 790€ 8 479€ 1 881€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
17 814 € 29 971 € 21 450 € 19 637 € 7 714 € 2 530 € -21 417 € -29 569 €