Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Venimex Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
55 494 € 37 860 € 51 757 € 272 643 € 56 524 € 133 398 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
60 077 € 26 012 € 45 095 € 239 218 € 75 503 € 90 469 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-4 583 € 11 848 € 6 662 € 33 425 € -18 979 € 42 929 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
100 103 € 132 156 € 478 262 € 2 187 017 € 400 641 € 52 755 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
100 103 € 81 256 € 478 262 € 2 187 017 € 400 641 € 52 755 €
07
II.3
Aktivácia
50 900 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
453 889 € 92 779 € 442 490 € 2 048 553 € 361 319 € 94 105 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
53 335 € 31 937 € 155 754 € 782 355 € 47 955 € 16 582 €
10
B.2
Služby
400 554 € 60 842 € 286 736 € 1 266 198 € 313 364 € 77 523 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-358 369 € 51 225 € 42 434 € 171 889 € 20 343 € 1 579 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 317 € 16 041 € 17 794 € 5 923 € 1 624 € 1 084 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 012 € 10 553 € 8 692 € 3 129 € 966 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 675 € 3 417 € 2 762 € 479 € 58 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 630 € 2 071 € 6 340 € 2 315 € 600 € 1 084 €
17
D
Dane a poplatky
1 582 € 1 574 € 1 653 € 1 591 € 196 € 288 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 316 € 26 856 € 18 513 € 2 784 € 60 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
778 189 € 9 167 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
358 669 € 4 167 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
168 € 948 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
260 € 2 648 € 2 019 € 3 073 € 923 € 28 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
29 844 € 4 106 € 7 455 € 159 466 € 17 540 € 179 €
38
X.
Výnosové úroky
2 € 12 € 3 € 1 € 2 €
39
N
Nákladové úroky
27 395 € 2 € 2 € 74 153 €
41
O
Kurzové straty
25 € 62 € 1 € 9 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 992 € 3 556 € 4 518 € 3 455 € 112 € 174 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-30 412 € -3 556 € -4 570 € -77 606 € -111 € -181 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-568 € 550 € 2 885 € 81 860 € 17 429 € -2 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 2 880 € 18 849 € 4 104 € 45 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 2 880 € 18 849 € 4 104 € 45 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-568 € -410 € 5 € 63 011 € 13 325 € -47 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-568 € 550 € 2 885 € 81 860 € 17 429 € -2 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-568 € -410 € 5 € 63 011 € 13 325 € -47 €