Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

United Fashion Group s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 447 402€ 4 945 075€ 5 235 556€ 4 118 319€ 3 277 462€ 1 766 884€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
4 450 713 € 4 950 822 € 5 253 570 € 4 106 262 € 3 268 618 € 1 762 212 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 374 188€ 4 921 511€ 5 216 429€ 3 992 799€ 3 266 427€ 1 710 410€
05
III.
Tržby z predaja služieb
73 214€ 23 564€ 19 126€ 110 300€ 369€ 51 529€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 311€ 5 747€ 18 015€ 3 163€ 1 822€ 273€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 594 889 € 5 070 947 € 5 375 371 € 4 040 025 € 3 090 607 € 1 736 224 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 472 132€ 2 823 885€ 2 998 761€ 2 168 292€ 1 730 035€ 896 629€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
51 686€ 70 961€ 89 334€ 92 650€ 52 863€ 36 214€
14
D.
Služby
1 943 566€ 2 039 860€ 2 120 556€ 1 659 774€ 1 242 198€ 755 686€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
55 825 € 73 328 € 102 904 € 94 023 € 47 003 € 44 070 €
16
E.1.
Mzdové náklady
44 640€ 60 139€ 82 721€ 76 398€ 42 649€ 39 025€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 027€ 12 040€ 18 270€ 16 067€ 4 354€ 5 045€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 158€ 1 149€ 1 913€ 1 558€
20
F.
Dane a poplatky
56€ 56€ 134€ 233€ 965€ 93€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
55 418€ 37 641€ 43 116€ 22 621€ 14 166€ 2 180€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 418€ 37 641€ 43 116€ 22 621€ 14 166€ 2 180€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 763€ 1 375€ 858€ 196€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 443€ 23 841€ 19 708€ 2 236€ 3 377€ 1 352€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-144 176 € -120 125 € -121 801 € 66 237 € 178 011 € 25 988 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-19 982 € 10 369 € 26 904 € 182 383 € 241 700 € 73 410 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 155 € 11 342 € 18 215 € 12 056 € 8 844 € 4 672 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 3 € 6 € 19 € 14 € 4 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 3€ 6€ 19€ 14€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
9 152€ 11 339€ 15 709€ 12 036€ 8 740€ 3 584€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 500€ 90€ 1 084€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
98 963 € 104 390 € 106 939 € 75 747 € 48 204 € 20 417 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
10 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50 609 € 46 453 € 43 090 € 20 486 € 11 898 € 1 184 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
50 609€ 46 453€ 43 090€ 20 486€ 11 898€ 1 184€
52
O.
Kurzové straty
20 219€ 24 443€ 32 880€ 21 386€ 19 585€ 10 452€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 135€ 33 494€ 30 969€ 23 875€ 16 721€ 8 781€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-89 808 € -93 048 € -88 724 € -63 691 € -39 360 € -15 745 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-233 984 € -213 173 € -210 525 € 2 546 € 138 651 € 10 243 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-11 171 € 13 198 € -33 556 € 5 243 € 31 156 € 2 461 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 5 243€ 31 156€ 2 461€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-11 171€ 10 318€ -36 436€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-222 813 € -226 371 € -176 969 € -2 697 € 107 495 € 7 782 €