Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

01 People s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 400€ 900€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 325€ 780€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
75 € 120 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 384 849 € 844 491 € 718 900 € 163 518 € 66 289 € 47 184 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 384 849€ 844 491€ 718 900€ 163 518€ 66 289€ 47 184€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 698 852 € 579 967 € 529 563 € 111 159 € 54 814 € 38 259 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
123 569€ 49 450€ 47 613€ 12 414€ 7 521€ 2 140€
10
B.2
Služby
1 575 283€ 530 517€ 481 950€ 98 745€ 47 293€ 36 119€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
686 072 € 264 524 € 189 337 € 52 479 € 11 475 € 8 925 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
498 584 € 198 174 € 145 801 € 59 877 € 8 117 € 6 181 €
13
C.1
Mzdové náklady
357 033€ 144 603€ 107 096€ 44 228€ 4 698€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
124 054€ 45 798€ 33 294€ 14 178€ 1 445€
16
C.4
Sociálne náklady
17 497€ 7 773€ 5 411€ 1 471€ 38€
17
D
Dane a poplatky
692€ 1 105€ 140€ 677€ 1 030€ 77€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 830€ 12 528€ 9 869€ 4 465€ 298€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 500€ 5 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 114€ 14 639€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 046€ 1 667€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 241€ 15 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 302€ 3 271€ 2 983€ 77€ 184€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
170 291 € 38 761 € 28 877 € 2 383 € 1 846 € 2 667 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
1 297€ 2 901€ 1 067€ 593€
41
O
Kurzové straty
141€ 23€ 32€ 29€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 750€ 1 669€ 298€ 231€ 259€ 102€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 188 € -4 593 € -1 396 € -853 € -259 € -102 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
166 103 € 34 168 € 27 481 € 1 530 € 1 587 € 2 565 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
48 042 € 13 568 € 8 259 € 1 022 € 960 € 978 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
48 042€ 13 568€ 8 259€ 1 022€ 960€ 978€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
118 061 € 20 600 € 19 222 € 508 € 627 € 1 587 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
166 103 € 34 168 € 27 481 € 1 530 € 1 587 € 2 565 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
118 061 € 20 600 € 19 222 € 508 € 627 € 1 587 €