Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Central sport s. r. o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
18.05.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 013 038€ 1 717 111€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 712 647€ 1 115 995€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
300 391 € 601 116 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
22 978 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 978€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
469 490 € 725 857 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
80 949€ 115 625€
10
B.2
Služby
388 541€ 610 232€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-146 121 € -124 741 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
133 492 € 175 785 €
13
C.1
Mzdové náklady
90 935€ 120 321€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
31 672€ 42 242€
16
C.4
Sociálne náklady
10 885€ 13 222€
17
D
Dane a poplatky
624€ 643€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 843€ 66 624€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
291 529€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
73 756€ 54 195€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
125 372€ 82 872€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-678 225 € -396 470 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
619 653 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
619 653€
38
X.
Výnosové úroky
12€ 15€
39
N
Nákladové úroky
9 636€ 23 155€
41
O
Kurzové straty
6€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
430€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 986€ 13 988€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
600 043 € -36 704 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-78 182 € -433 174 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 881 € 5 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 881€ 5€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-81 063 € -433 179 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
13 546€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
13 546 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
13 546 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-78 182 € -419 628 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-81 063 € -419 633 €