Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p. , skratka L&P s.r.o., r. s .p.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
63 430 € 122 746 € 115 260 € 47 587 € 30 998 € 35 699 € 22 167 € 18 646 € 13 081 € 3 500 € 8 071 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 591 € 1 866 € 1 866 € 1 866 € 1 866 € 1 866 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 591 € 1 866 € 1 866 € 1 866 € 1 866 € 1 866 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 591€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 866€ 1 866€ 1 866€ 1 866€ 1 866€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
46 618 € 91 139 € 113 282 € 45 591 € 29 064 € 33 767 € 20 301 € 18 581 € 13 016 € 3 452 € 8 055 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 200 € 70 648 € 89 864 € 42 324 € 22 514 € 23 874 € 17 871 € 7 378 € 5 424 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
14 667 € 77 194 € 89 675 € 34 581 € 15 657 € 15 706 € 13 946 € 4 329 € 2 450 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 667€ 77 194€ 89 675€ 34 581€ 15 657€ 15 706€ 13 946€ 4 329€ 2 450€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
19€ 19€ 460€ 16€ 7€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
170€ 7 283€ 6 841€ 8 161€ 3 925€ 3 049€ 2 974€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-467€ -6 565€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
32 418 € 20 491 € 23 418 € 3 267 € 6 550 € 9 893 € 2 430 € 11 203 € 7 592 € 3 452 € 8 055 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 981€ 3 390€ 9 454€ 695€ 2 117€ 7 369€ 465€ 23€ 20€ 3 387€ 8 055€
073
B.V.2.
Účty v bankách
25 437€ 17 101€ 13 964€ 2 572€ 4 433€ 2 524€ 1 965€ 11 180€ 7 572€ 65€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 221 € 31 607 € 112 € 130 € 68 € 66 € 65 € 65 € 48 € 16 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
106€ 111€ 112€ 130€ 68€ 66€ 65€ 65€ 48€ 16€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 115€ 31 496€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
63 430 € 122 746 € 115 260 € 47 587 € 30 998 € 35 699 € 22 167 € 18 646 € 13 081 € 3 500 € 8 071 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 622 € 2 667 € -19 701 € 8 573 € 4 431 € -7 020 € 1 808 € 2 995 € -3 885 € -4 182 € -1 211 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
67 400€ 46 500€ 24 200€ 24 200€ 24 200€ 3 500€ 3 500€ 3 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-48 833 € -48 901 € -20 627 € -24 769 € -15 520 € -6 692 € -5 505 € -8 885 € -9 182 € -4 711 € -4 122 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 887€ 7 819€ 7 819€ 3 677€ 3 677€ 3 677€ 3 677€ 297€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-56 720€ -56 720€ -28 446€ -28 446€ -19 197€ -10 369€ -9 182€ -9 182€ -9 182€ -4 711€ -4 122€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-17 945 € 68 € -28 274 € 4 142 € -9 249 € -8 828 € -1 187 € 3 380 € 297 € -4 471 € -2 089 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
57 808 € 120 079 € 143 760 € 48 094 € 26 567 € 42 719 € 20 359 € 15 651 € 9 746 € 462 € 4 162 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 € 15 € 1 024 € 617 € 422 € 259 € 102 € 55 € 20 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6€ 15€ 1 024€ 617€ 422€ 259€ 102€ 55€ 20€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
57 302 € 119 564 € 106 236 € 29 877 € 13 145 € 29 460 € 17 857 € 15 596 € 9 726 € 462 € 4 162 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
20 891 € 69 545 € 86 017 € 29 031 € 9 476 € 14 224 € 14 735 € 6 502 € 8 444 € 42 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
20 891€ 69 545€ 86 017€ 29 031€ 9 476€ 14 224€ 14 735€ 6 502€ 8 444€ 42€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 016€ 35 715€ 10 216€ 636€ 2 536€ 14 736€ 8 260€ 982€ 462€ 4 120€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 492€ 7 519€ 5 412€ -883€ 341€ 1€ 57€ 60€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 141€ 3 895€ 2 982€ 482€ 172€ 160€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 154€ 2 469€ 1 093€ 1 043€ 1 226€ 721€ 3 122€ 605€ 80€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 608€ 421€ 516€ -432€ -434€ -222€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
500 € 500 € 400 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
500€ 500€ 400€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
36 100€ 17 600€ 13 000€ 13 000€ 2 400€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-8 799 € -9 080 € 7 220 € 7 220 € 5 120 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 220€ 7 220€ 5 120€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-8 799€ -9 080€