Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2K/8/2021
  • Spisová značka 2K/8/2021
  • Prvý a posledný záznam 30.6.2021 - 20.9.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.9.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
13.9.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
28.7.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
28.7.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
28.7.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu MK Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
22.7.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica 1 Banskobystrický
15.7.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica 1 Banskobystrický