Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 794 € 5 395 € 13 166 € 16 498 € 61 215 € 41 116 € 31 571 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 226 € 4 039 € 7 870 € 11 078 € 12 819 € 12 913 € 94 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
94 € 94 €
005
A.I.2
Software
94€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 226 € 4 039 € 7 870 € 11 078 € 12 819 € 12 819 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 226€ 4 039€ 7 870€ 11 078€ 12 819€ 12 819€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
568 € 1 356 € 5 296 € 5 420 € 48 396 € 28 203 € 31 477 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
146 € 117 € 2 697 € 4 598 € 7 110 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 € 550 € 4 786 € 1 417 € 40 854 € 1 256 € 338 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
83€ 2 982€ 1 221€ 637€ 1 210€ 338€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3€ 339€ 111€ 197€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15€ 128€ 1 804€ 85€ 40 020€ 46€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
550 € 660 € 393 € 1 306 € 2 944 € 19 837 € 31 139 €
056
B.IV.1
Peniaze
550€ 660€ 393€ 1 306€ 2 944€ 19 837€ 26 450€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 689€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 794 € 5 395 € 13 166 € 16 498 € 61 215 € 41 116 € 31 571 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-99 662 € -94 345 € -83 751 € -63 478 € 6 388 € -11 544 € 7 234 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
340 € 340 € 340 € 340 € 105 € 105 € 87 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
87€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-114 685 € -104 091 € -83 819 € -13 951 € -16 649 € 2 128 € 1 917 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 917€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-5 317 € -10 594 € -20 272 € -69 867 € 2 932 € -18 777 € 230 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
101 456 € 99 740 € 96 917 € 79 976 € 54 827 € 52 660 € 24 337 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 856 € 1 039 € 790 € 3 915 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 856€ 1 039€ 790€ 3 915€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 747 € 10 747 € 10 747 € 10 592 € 10 417 € 236 € 48 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
48€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 171 € 2 689 € 21 126 € 12 045 € 24 261 € 27 138 € 6 374 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
871€ 136€ 12 013€ 6 208€ 19 966€ 23 379€ 3 341€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
299€ 1 120€ 2 028€ 457€ 904€ 890€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 432€ 5 577€ 1 780€ 2 194€ 1 588€ 1 048€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 026€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1€ 1€ 1 508€ 3 600€ 1 197€ 1 281€ 630€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
329€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
84 619€ 80 896€ 54 407€ 41 257€ 1 257€ 11 300€ 10 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 919 € 5 408 € 10 637 € 14 226 € 17 853 € 13 196 € 4 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
4 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 919€ 5 408€ 10 637€ 14 226€ 17 853€ 13 196€