Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VivaKi Exchange Slovakia, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
19.07.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
25 247 256 € 27 670 050 € 30 839 483 € 37 116 217 € 34 247 651 € 36 325 590 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 247 256 € 27 670 050 € 30 839 483 € 37 116 217 € 34 247 651 € 36 325 590 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
25 177 309 € 27 594 856 € 30 764 691 € 37 038 630 € 34 175 627 € 36 263 754 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 636 € 1 402 € 1 389 € 1 211 € 1 153 € 1 075 €
10
B.2
Služby
25 175 673 € 27 593 454 € 30 763 302 € 37 037 419 € 34 174 474 € 36 262 679 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
69 947 € 75 194 € 74 792 € 77 587 € 72 024 € 61 836 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
51 365 € 55 939 € 57 108 € 60 351 € 58 935 € 58 457 €
13
C.1
Mzdové náklady
36 825 € 40 089 € 40 909 € 43 990 € 43 289 € 42 483 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 122 € 14 394 € 14 896 € 15 101 € 14 550 € 14 767 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 418 € 1 456 € 1 303 € 1 260 € 1 096 € 1 207 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 118 € 652 € 920 € 1 001 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
332 € 8 948 € 2 838 € 14 730 € 20 478 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
86 € 8 951 € 2 756 € 23 € 14 774 € 20 478 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
17 710 € 18 600 € 17 766 € 17 213 € 12 125 € 2 378 €
38
X.
Výnosové úroky
16 € 27 € 31 € 34 €
40
XI.
Kurzové zisky
3 € 15 €
41
O
Kurzové straty
60 € 14 € 31 € 45 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 € 2 € 1 € 2 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 285 € 874 € 825 € 1 136 € 990 € 971 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 284 € -872 € -868 € -1 121 € -987 € -967 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
16 426 € 17 728 € 16 898 € 16 092 € 11 138 € 1 411 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 467 € 3 735 € 3 768 € 3 112 € 2 886 € 363 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 006 € 3 691 € 4 402 € 3 964 € 2 886 € 363 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 539 € 44 € -634 € -852 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 959 € 13 993 € 13 130 € 12 980 € 8 252 € 1 048 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
16 426 € 17 728 € 16 898 € 16 092 € 11 138 € 1 411 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 959 € 13 993 € 13 130 € 12 980 € 8 252 € 1 048 €