Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IT - CONNECT, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
369 333€ 303 718€ 316 300€ 361 921€ 359 178€ 266 699€ 288 676€ 252 942€ 258 862€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
375 667 € 320 947 € 324 187 € 364 697 € 359 318 € 273 012 € 299 696 € 260 143 € 264 075 € 293 937 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
163 629€ 126 499€ 144 662€ 163 805€ 169 989€ 109 248€ 110 857€ 150 016€ 160 138€ 207 116€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
205 704€ 177 219€ 171 639€ 198 116€ 189 189€ 157 450€ 177 819€ 102 926€ 98 724€ 76 996€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 500€ 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 334€ 17 229€ 6 386€ 2 526€ 140€ 6 314€ 11 020€ 7 201€ 5 213€ 9 825€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
373 770 € 305 267 € 318 821 € 346 983 € 355 041 € 281 523 € 298 308 € 274 601 € 256 253 € 312 912 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
134 278€ 96 768€ 119 021€ 123 813€ 139 274€ 88 760€ 114 516€ 101 244€ 124 533€ 173 513€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
44 597€ 28 489€ 35 883€ 34 380€ 42 225€ 30 162€ 35 959€ 38 822€ 30 707€ 25 766€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
70 696€ 70 411€ 56 438€ 65 848€ 63 315€ 61 356€ 35 651€ 53 847€ 58 323€ 80 946€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
106 798 € 95 370 € 93 257 € 110 340 € 104 240 € 92 764 € 102 803 € 69 545 € 33 982 € 27 482 €
16
E.1.
Mzdové náklady
75 354€ 68 845€ 65 554€ 77 402€ 73 272€ 64 151€ 72 008€ 48 879€ 22 591€ 18 104€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
25 454€ 22 976€ 21 842€ 25 834€ 24 113€ 21 801€ 23 844€ 15 993€ 7 896€ 6 307€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 990€ 3 549€ 5 861€ 7 104€ 6 855€ 6 812€ 6 951€ 4 673€ 3 495€ 3 071€
20
F.
Dane a poplatky
556€ 546€ 762€ 962€ 780€ 494€ 408€ 513€ 260€ 74€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 546€ 10 859€ 11 283€ 8 926€ 4 203€ 5 737€ 8 358€ 8 358€ 7 708€ 4 934€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 546€ 10 859€ 11 283€ 8 926€ 4 203€ 5 737€ 8 358€ 8 358€ 7 708€ 4 934€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 299€ 2 824€ 2 177€ 2 714€ 1 004€ 2 250€ 613€ 2 272€ 740€ 197€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 897 € 15 680 € 5 366 € 17 714 € 4 277 € -8 511 € 1 388 € -14 458 € 7 822 € -18 975 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
119 762 € 108 050 € 104 959 € 137 880 € 114 364 € 86 420 € 102 550 € 59 029 € 45 299 € 3 887 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
36 € 228 € 281 € 30 € 60 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
36€ 227€ 281€ 30€ 60€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
558 € 916 € 1 123 € 1 257 € 861 € 816 € 1 151 € 1 663 € 2 287 € 1 728 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 € 317 € 711 € 674 € 112 € 85 € 234 € 183 € 478 € 160 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
62€ 317€ 711€ 674€ 112€ 85€ 234€ 183€ 478€ 160€
52
O.
Kurzové straty
7€ 52€ 99€ 20€ 126€ 472€ 835€ 807€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
489€ 599€ 412€ 531€ 650€ 711€ 791€ 1 008€ 974€ 761€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-558 € -916 € -1 123 € -1 257 € -861 € -780 € -923 € -1 382 € -2 257 € -1 668 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 339 € 14 764 € 4 243 € 16 457 € 3 416 € -9 291 € 465 € -15 840 € 5 565 € -20 643 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 806 € 3 420 € 1 396 € 2 472 € 960 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 806€ 3 420€ 1 396€ 2 472€ 960€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 467 € 11 344 € 2 847 € 13 985 € 2 456 € -10 251 € -495 € -16 800 € 4 605 € -20 643 €