Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IT - CONNECT, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
438 138€ 369 333€ 303 718€ 316 300€ 361 921€ 359 178€ 266 699€ 288 676€ 252 942€ 258 862€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
440 491 € 375 667 € 320 947 € 324 187 € 364 697 € 359 318 € 273 012 € 299 696 € 260 143 € 264 075 € 293 937 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
210 783€ 163 629€ 126 499€ 144 662€ 163 805€ 169 989€ 109 248€ 110 857€ 150 016€ 160 138€ 207 116€
05
III.
Tržby z predaja služieb
227 355€ 205 704€ 177 219€ 171 639€ 198 116€ 189 189€ 157 450€ 177 819€ 102 926€ 98 724€ 76 996€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 500€ 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 353€ 6 334€ 17 229€ 6 386€ 2 526€ 140€ 6 314€ 11 020€ 7 201€ 5 213€ 9 825€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
434 306 € 373 770 € 305 267 € 318 821 € 346 983 € 355 041 € 281 523 € 298 308 € 274 601 € 256 253 € 312 912 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
164 908€ 134 278€ 96 768€ 119 021€ 123 813€ 139 274€ 88 760€ 114 516€ 101 244€ 124 533€ 173 513€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
50 864€ 44 597€ 28 489€ 35 883€ 34 380€ 42 225€ 30 162€ 35 959€ 38 822€ 30 707€ 25 766€
14
D.
Služby
74 943€ 70 696€ 70 411€ 56 438€ 65 848€ 63 315€ 61 356€ 35 651€ 53 847€ 58 323€ 80 946€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
133 359 € 106 798 € 95 370 € 93 257 € 110 340 € 104 240 € 92 764 € 102 803 € 69 545 € 33 982 € 27 482 €
16
E.1.
Mzdové náklady
95 226€ 75 354€ 68 845€ 65 554€ 77 402€ 73 272€ 64 151€ 72 008€ 48 879€ 22 591€ 18 104€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
32 067€ 25 454€ 22 976€ 21 842€ 25 834€ 24 113€ 21 801€ 23 844€ 15 993€ 7 896€ 6 307€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 066€ 5 990€ 3 549€ 5 861€ 7 104€ 6 855€ 6 812€ 6 951€ 4 673€ 3 495€ 3 071€
20
F.
Dane a poplatky
594€ 556€ 546€ 762€ 962€ 780€ 494€ 408€ 513€ 260€ 74€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 523€ 10 546€ 10 859€ 11 283€ 8 926€ 4 203€ 5 737€ 8 358€ 8 358€ 7 708€ 4 934€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 523€ 10 546€ 10 859€ 11 283€ 8 926€ 4 203€ 5 737€ 8 358€ 8 358€ 7 708€ 4 934€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 115€ 6 299€ 2 824€ 2 177€ 2 714€ 1 004€ 2 250€ 613€ 2 272€ 740€ 197€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 185 € 1 897 € 15 680 € 5 366 € 17 714 € 4 277 € -8 511 € 1 388 € -14 458 € 7 822 € -18 975 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
147 423 € 119 762 € 108 050 € 104 959 € 137 880 € 114 364 € 86 420 € 102 550 € 59 029 € 45 299 € 3 887 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
36 € 228 € 281 € 30 € 60 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
36€ 227€ 281€ 30€ 60€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
426 € 558 € 916 € 1 123 € 1 257 € 861 € 816 € 1 151 € 1 663 € 2 287 € 1 728 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 € 317 € 711 € 674 € 112 € 85 € 234 € 183 € 478 € 160 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
62€ 317€ 711€ 674€ 112€ 85€ 234€ 183€ 478€ 160€
52
O.
Kurzové straty
7€ 7€ 52€ 99€ 20€ 126€ 472€ 835€ 807€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
419€ 489€ 599€ 412€ 531€ 650€ 711€ 791€ 1 008€ 974€ 761€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-426 € -558 € -916 € -1 123 € -1 257 € -861 € -780 € -923 € -1 382 € -2 257 € -1 668 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 759 € 1 339 € 14 764 € 4 243 € 16 457 € 3 416 € -9 291 € 465 € -15 840 € 5 565 € -20 643 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 142 € 2 806 € 3 420 € 1 396 € 2 472 € 960 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 142€ 2 806€ 3 420€ 1 396€ 2 472€ 960€ 960€ 960€ 960€ 960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 617 € -1 467 € 11 344 € 2 847 € 13 985 € 2 456 € -10 251 € -495 € -16 800 € 4 605 € -20 643 €