Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Medical Technology Park Slovakia s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
30.06.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 € 24 € 68 069 € 68 000 € 68 038 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
68 000 € 68 000 € 68 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
68 000 € 68 000 € 68 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
68 000€ 68 000€ 68 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 € 24 € 69 € 38 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 € 24 € 69 € 37 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
9€ 24€ 69€ 37€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 9 € 24 € 68 069 € 68 000 € 68 038 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-208 € -992 € -936 € -4 618 € -3 603 € -1 287 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
184 € 184 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
184€ 184€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 176 € -6 120 € -9 618 € -8 603 € -6 287 € -3 957 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 176€ -6 120€ -9 618€ -8 603€ -6 287€ -3 957€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
784 € -56 € 3 682 € -1 015 € -2 316 € -2 330 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
208 € 1 001 € 960 € 72 687 € 71 603 € 69 325 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
208 € 1 001 € 960 € 71 575 € 71 574 € 69 313 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
41€ 70 615€ 70 615€ 69 313€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
208€ 960€ 960€ 960€ 959€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 112€ 12€ 12€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
17 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
17€