Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NESS.IMEX s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
27.08.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
577 151 € 801 257 € 268 717 € 107 863 € 302 654 € 78 831 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 938 € 38 450 € 24 775 € 38 806 € 38 678 € 3 656 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 938 € 38 450 € 24 775 € 38 806 € 38 678 € 3 656 €
012
A.II.1
Pozemky
9 840€ 9 840€
013
A.II.2
Stavby
13 896€ 14 654€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 938€ 14 714€ 281€ 38 806€ 38 678€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
3 656€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
573 839 € 762 610 € 244 141 € 62 568 € 260 585 € 75 135 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
167 788 € 167 788 € 57 178 € 6 € 17 € 18 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6€ 17€ 18€
036
B.I.5
Tovar
167 788€ 167 788€ 57 178€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
405 695 € 594 387 € 181 579 € 62 241 € 256 396 € 14 914 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
263 863€ 87 399€ 88 963€ 18 294€ 212 263€ 13 361€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
128 607€ 489 707€ 43 208€ 5€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
48€ 4 104€ 5 732€ 266€ 456€ 1 553€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13 177€ 13 177€ 43 676€ 43 676€ 43 677€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
356 € 435 € 5 384 € 321 € 4 172 € 60 203 €
056
B.IV.1
Peniaze
56€ 4€ 455€ 152€ 4 007€ 211€
057
B.IV.2
Účty v bankách
300€ 431€ 4 929€ 169€ 165€ 59 992€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
374 € 197 € -199 € 6 489 € 3 391 € 40 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
374€ 197€ -199€ 6 489€ 3 391€ 40€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
577 151 € 801 257 € 268 717 € 107 863 € 302 654 € 78 831 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-85 909 € -486 € -3 901 € -3 722 € 7 582 € 12 469 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
335 € 308 € 308 € 308 € 308 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
335€ 308€ 308€ 308€ 308€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-23 923 € -9 209 € -9 030 € 2 274 € 7 161 € 1 300 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-7 553€ 7 161€ 7 161€ 7 161€ 7 161€ 1 300€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 370€ -16 370€ -16 191€ -4 887€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-67 321 € 3 415 € -179 € -11 304 € -4 887 € 6 169 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
663 060 € 801 743 € 272 618 € 111 585 € 295 072 € 66 362 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 358 € 53 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 358€ 53€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
156 847 € 155 847 € 50 088 € 37 161 € 33 726 € 6 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
88€ 88€ 88€ 77€ 66€ 6€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
156 759€ 155 759€ 50 000€ 37 084€ 33 660€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
506 213 € 645 896 € 222 530 € 74 424 € 258 985 € 66 303 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
497 851€ 636 805€ 215 316€ 50 269€ 24 309€ 58 007€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 232€ 2 660€ 15 700€ 207 333€ 6 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 845€ 5 845€ 5 845€ 6 053€ 5 908€ 125€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
903€ 2 074€ 174€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 346€ 647€ 1 369€ 960€ 3 351€ 1 997€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-61€ -61€ 539€ 16 010€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3€