Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NESS.IMEX s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
27.08.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
42 657€ 65 580€ 75 775€ 564 473€ 530 185€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
41 346€ 52 346€ 72 298€ 536 936€ 503 977€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 311 € 13 234 € 3 477 € 27 537 € 26 208 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
333 862 € 643 708 € 63 714 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
333 862€ 643 708€ 63 714€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
517 895 € 631 386 € 70 821 € 19 741 € 20 913 € 15 743 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
217€ 58 701€ 4 351€ 2 599€ 1 880€ 2 723€
10
B.2
Služby
517 678€ 572 685€ 66 470€ 17 142€ 19 033€ 13 020€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-184 033 € 13 633 € 6 127 € -16 264 € 6 624 € 10 465 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
-178 € 2 737 € 2 532 € 14 672 € 1 516 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 016€ 1 298€ 11 956€ 1 117€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
-178€ 710€ 1 161€ 2 656€ 393€
16
C.4
Sociálne náklady
11€ 73€ 60€ 6€
17
D
Dane a poplatky
371€ 1 731€ 478€ 540€ 347€ 184€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 037€ 7 481€ 10 802€ 13 972€ 27 246€ 844€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
141 667€ 18 907€ 23 355€ 30 000€ 35 600€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 041€ 17 492€ 29 787€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 593€ 207€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 812€ 1 433€ 2 026€ 4 857€ 1 385€ 105€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-68 627 € 4 581 € 1 245 € -7 958 € -1 426 € 7 816 €
38
X.
Výnosové úroky
3 189€ 1€ 99€ 1€
39
N
Nákladové úroky
810€ 408€ 2 168€ 269€
41
O
Kurzové straty
87€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
543€ 357€ 155€ 218€ 604€ 162€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
2 559 € -1 166 € -464 € -2 386 € -872 € -162 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-66 068 € 3 415 € 781 € -10 344 € -2 298 € 7 654 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 253 € 960 € 960 € 2 589 € 1 485 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 253€ 960€ 960€ 2 589€ 1 485€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-67 321 € 3 415 € -179 € -11 304 € -4 887 € 6 169 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-66 068 € 3 415 € 781 € -10 344 € -2 298 € 7 654 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-67 321 € 3 415 € -179 € -11 304 € -4 887 € 6 169 €