Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVOSTAV Trnava s.r.o.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
605 255 € 24 217 € 18 783 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
346 850€ 8 453€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 056€ 14 905€ 4 921€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
833€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
257 349€ 26€ 13 862€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
603 013 € 15 830 € 9 977 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
320 881€ 8 374€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 339€ 2 896€
11
C.
Služby
15 176€ 13€ 1 537€
12
D.
Osobné náklady
1 535€ 2 535€
13
E.
Dane a poplatky
102€ 76€ 299€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 344€ 1 269€ 2 538€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 921€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
258 636€ 177€ 172€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 242 € 8 387 € 8 806 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
6 510 € 14 971 € 488 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 966 € 145 € 364 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
872€ 164€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 094€ 145€ 200€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 965 € -145 € -364 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-723 € 8 242 € 8 442 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 1 841€ 324€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 683 € 6 401 € 8 118 €