Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Europe Easy Energy Slovensko a. s. v likvidácii [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.11.2017
31.03.2018
01.01.2017
31.10.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 194 € 31 994 € 55 168 € 404 781 € 307 253 € 32 696 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 783 € 14 783 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
14 783 € 14 783 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
14 783 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 194 € 31 994 € 55 168 € 389 998 € 254 090 € 32 696 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 088 € 209 088 € 201 703 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
201 703 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
200 € 16 339 € 132 727 € 18 855 € 5 062 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 709 € 25 888 € 4 323 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
200 € 630 € 1 511 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 532 € 62 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
105 328 € 5 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 194 € 31 794 € 36 741 € 48 183 € 33 532 € 27 634 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 194 € 31 794 € 36 741 € 48 183 € 27 525 € 27 500 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 007 € 134 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
38 380 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 564 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
20 816 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 194 € 31 994 € 55 168 € 404 781 € 307 253 € 32 696 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 194 € 30 594 € -270 545 € -206 959 € -129 789 € 17 527 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
323 291 € 323 291 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500 € 2 500 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-320 197 € -298 045 € -234 458 € -157 289 € -11 337 € -3 543 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 337 € -3 543 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-27 400 € -22 152 € -63 587 € -77 170 € -145 952 € -6 430 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 400 € 325 713 € 611 740 € 437 042 € 15 169 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
600 € 1 000 € 895 € 642 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
600 € 1 000 € 895 € 414 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
228 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
800 € 324 713 € 610 845 € 436 400 € 15 169 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
67 250 € 217 541 € 118 383 € 4 197 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
308 921 € 10 850 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
256 492 € 388 879 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 840 € 1 668 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 001 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
800 € 971 € 1 585 € 2 196 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
231 € 122 €