Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Europe Easy Energy Slovensko a. s. v likvidácii [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.11.2017
31.03.2018
01.01.2017
31.10.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
200 599 € 265 444 € 33 807 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
186 229 € 230 628 € 32 496 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
14 370 € 34 816 € 1 311 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
116 € 108 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
116 € 108 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
-240 € 1 176 € 29 175 € 44 387 € 110 654 € 6 257 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 € 280 € 8 146 €
10
B.2
Služby
-240 € 1 176 € 29 164 € 44 107 € 102 508 € 6 257 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
240 € -1 176 € -14 805 € -9 455 € -109 235 € -6 257 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
18 114 € 51 033 € 28 304 €
13
C.1
Mzdové náklady
21 486 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 818 €
17
D
Dane a poplatky
404 € 266 € 3 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 € 64 € 350 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 570 € 15 624 € 18 944 € 1 451 € 237 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-27 330 € -16 756 € -52 203 € -61 939 € -137 692 € -6 260 €
38
X.
Výnosové úroky
34 € 683 € 245 €
39
N
Nákladové úroky
4 426 € 9 340 € 11 453 € 5 132 € 122 €
40
XI.
Kurzové zisky
421 € 2 759 € 48 €
41
O
Kurzové straty
1 € 863 € 4 722 € 1 526 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
76 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
70 € 169 € 676 € 1 614 € 935 € 48 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-70 € -4 596 € -10 424 € -14 271 € -7 300 € -170 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-27 400 € -21 352 € -62 627 € -76 210 € -144 992 € -6 430 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
800 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
800 € 960 € 960 € 960 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-27 400 € -22 152 € -63 587 € -77 170 € -145 952 € -6 430 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-27 400 € -21 352 € -62 627 € -76 210 € -144 992 € -6 430 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-27 400 € -22 152 € -63 587 € -77 170 € -145 952 € -6 430 €