Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

YES FIN s. r. o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 000 € 43 324 € 11 814 € 15 010 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
4 852€ 14€ 12 891€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
38 385€ 11 800€ 2 119€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
87€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
4 622 € 26 086 € 6 501 € 7 016 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 208€ 12€ 4 639€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 907€ 3 994€ 151€
11
C.
Služby
19 915€ 1 810€ 2 204€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
16€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 606€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 056€ 685€ 22€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-2 622 € 17 238 € 5 313 € 7 994 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
18 207 € 5 998 € 8 016 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
295 € 358 € 421 € 2 622 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
295€ 358€ 421€ 2 622€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
612 € 774 € 578 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
424€ 446€ 272€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
188€ 328€ 306€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
295 € -254 € -353 € 2 044 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-2 327 € 16 984 € 4 960 € 10 038 €
36
P.
Daň z príjmov
480€ 3 958€ 1 213€ 2 330€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-2 807 € 13 026 € 3 747 € 7 708 €