Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 165 246€ 9 016 107€ 5 091 031€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 681 023 € 9 054 666 € 10 412 391 € 12 341 601 € 5 935 762 € 8 946 522 € 5 091 021 € 879 446 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 063 329€ 4 843 972€ 5 075 401€ 6 060 942€ 4 768 231€ 4 059 450€ 2 813 264€ 809 115€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 084€ 56 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 617 694€ 4 203 610€ 5 336 990€ 6 280 659€ 1 167 531€ 4 887 072€ 2 277 757€ 14 331€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 631 823 € 9 085 643 € 10 430 741 € 12 331 575 € 6 115 907 € 8 935 256 € 5 063 385 € 714 324 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 086€ 32 613€ 65 915€ 28 496€ 23 085€ 23 939€ 303€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
6 045 926€ 4 803 748€ 5 110 836€ 6 088 370€ 4 907 575€ 4 017 370€ 2 784 104€ 656 384€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 248 € 10 759 € 3 584 € 3 257 € 3 082 € 419 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 023€ 7 926€ 2 640€ 2 400€ 2 280€ 310€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 174€ 2 789€ 929€ 845€ 802€ 109€
19
E.4.
Sociálne náklady
51€ 44€ 15€ 12€
20
F.
Dane a poplatky
1 306€ 210€ 197€ 197€ 966€ 2 307€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 325€ 27 576€ 9 353€ 9 327€ 9 327€ 5 046€ 1 152€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 325€ 27 576€ 9 353€ 9 327€ 9 327€ 5 046€ 1 152€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
54 148€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 509 932€ 4 210 737€ 5 240 856€ 6 201 928€ 1 172 838€ 4 887 516€ 2 279 281€ 30€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
49 200 € -30 977 € -18 350 € 10 026 € -180 145 € 11 266 € 27 636 € 165 122 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-21 683 € 7 611 € -101 350 € -55 924 € -162 429 € 18 141 € 29 160 € 152 428 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
122 460 € 257 466 € 91 054 € 169 972 € 229 483 € 69 585 € 10 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
122 460 € 107 150 € 91 089 € 169 972 € 229 483 € 69 585 € 10 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
122 460€ 107 150€ 91 089€ 169 972€ 229 483€ 69 585€ 10€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
72€ -35€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
150 244€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
148 554 € 101 447 € 49 259 € 14 481 € 964 € 4 200 € 23 975 € 15 947 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
130 940 € 81 768 € 28 145 € 12 993 € 12 € 3 863 € 23 564 € 9 713 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
130 940€ 81 768€ 28 145€ 12 993€ 12€ 3 863€ 23 564€ 9 713€
52
O.
Kurzové straty
475€ 2 025€ 1 916€ 120€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 139€ 17 654€ 19 198€ 1 488€ 952€ 217€ 411€ 6 234€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-26 094 € 156 019 € 41 795 € 155 491 € 228 519 € 65 385 € -23 965 € -15 943 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
23 106 € 125 042 € 23 445 € 165 517 € 48 374 € 76 651 € 3 671 € 149 179 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 999 € 26 837 € 5 654 € 32 140 € 3 296 € 19 043 € 1 143 € 2 170 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 999€ 26 837€ 5 654€ 32 140€ 3 296€ 19 043€ 1 143€ 2 170€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
17 107 € 98 205 € 17 791 € 133 377 € 45 078 € 57 608 € 2 528 € 147 009 €