Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

€uronaut, spol. s r.o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012
01.01.2015
30.04.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 751 € 17 705 € 29 888 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 809 € 3 460 € 6 940 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 809 € 3 460 € 6 940 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 809€ 3 460€ 6 940€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 942 € 14 245 € 19 520 € 5 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 155 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
103€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 052€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
9 263 € 10 102 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 627€ 7 066€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 636€ 3 036€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 787 € 4 982 € 9 418 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 685€ 4 685€ 5 949€ 4 688€
057
B.IV.2
Účty v bankách
102€ 297€ 3 469€ 312€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 428 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 416€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 751 € 17 705 € 29 888 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 354 € 13 360 € 12 689 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
418 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
418€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 942 € 7 689 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 942€ 7 689€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-4 006 € 671 € 7 689 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 397 € 4 345 € 17 199 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
150 € 150 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
150€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
150€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 616 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 616€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 247 € 4 195 € 13 583 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 834€ 1 603€ 112€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 066€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 377€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
829€ 630€ 28€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 584€ 1 962€