Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

€uronaut, spol. s r.o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012
01.01.2015
30.04.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 524 € 21 087 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 524€ 21 087€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 816 € 3 504 € 8 324 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 514€ 3 066€
10
B.2
Služby
302€ 3 504€ 5 258€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 816 € 6 020 € 12 763 €
17
D
Dane a poplatky
39€ 150€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
651€ 3 480€ 3 480€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
240€ 726€ 810€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 746 € 1 664 € 8 473 €
39
N
Nákladové úroky
99€ 505€ 747€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1€ 8€ 9€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-100 € -513 € -756 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-3 846 € 1 151 € 7 717 € 0 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
160 € 480 € 28 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
160€ 480€ 28€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 006 € 671 € 7 689 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-3 846 € 1 151 € 7 717 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 006 € 671 € 7 689 € 0 €