Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

A.P. TRADE s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
11 067 389 € 7 879 031 € 3 447 056 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
10 207 440€ 7 873 871€ 3 443 856€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
841 330€ 5 160€ 3 200€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 619€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
11 966 643 € 7 867 434 € 3 445 783 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 965 399€ 7 824 549€ 3 416 338€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 547€ 4 964€ 8 171€
11
C.
Služby
981 217€ 26 438€ 12 928€
12
D.
Osobné náklady
11 480€ 11 483€ 8 346€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-899 254 € 11 597 € 1 273 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-906 393 € 23 080 € 9 619 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
12 € 4 € 86 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
12€ 4€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
84€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
313 € 572 € 100 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
356€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
313€ 216€ 100€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-301 € -568 € -14 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-899 555 € 11 029 € 1 259 €
36
P.
Daň z príjmov
3 194€ 2 895€ 290€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-902 749 € 8 134 € 969 €