Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
05.10.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 617 445 € 2 892 889 € 3 211 819 € 3 175 417 € 3 123 560 € 2 735 536 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 709 000 € 1 896 959 € 2 088 305 € 2 274 284 € 2 433 353 € 2 475 411 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 709 000 € 1 896 959 € 2 088 305 € 2 274 284 € 2 433 353 € 2 475 411 €
012
A.II.1
Pozemky
92 850 € 92 850 € 92 850 € 92 850 € 92 850 € 92 850 €
013
A.II.2
Stavby
722 618 € 775 277 € 827 936 € 936 298 € 984 372 € 983 361 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
893 532 € 1 028 832 € 1 167 519 € 1 245 136 € 1 356 131 € 1 397 810 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 390 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
908 445 € 995 930 € 1 123 514 € 901 133 € 690 207 € 260 125 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
328 360 € 213 692 € 332 158 € 218 934 € 127 967 € 5 827 €
032
B.I.1
Materiál
163 173 € 210 446 € 325 644 € 217 901 € 118 213 € 2 353 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
162 365 €
034
B.I.3
Výrobky
2 822 € 3 246 € 6 514 € 1 033 € 9 754 € 3 474 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
443 386 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
443 386 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
476 241 € 683 101 € 726 521 € 151 693 € 493 404 € 151 435 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
97 287 € 162 393 € 196 005 € 118 825 € 78 906 € 80 863 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
315 733 € 520 708 € 482 047 € 404 724 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
31 309 € 48 469 € 32 368 € 17 427 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
31 912 € 500 € 9 774 € 53 145 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
103 844 € 99 137 € 64 835 € 87 120 € 68 836 € 102 863 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 356 € 14 677 € 11 202 € 15 716 € 18 280 € 21 571 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
89 488 € 84 460 € 53 633 € 71 404 € 50 556 € 81 292 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 617 445 € 2 892 889 € 3 211 819 € 3 175 417 € 3 123 560 € 2 735 536 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 526 344 € 1 642 846 € 1 733 626 € 1 796 277 € 1 855 030 € 1 963 643 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-324 276 € -233 498 € -170 845 € -112 093 € -3 575 € 21 340 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 245 € 21 245 € 21 245 € 21 245 € 21 245 € 21 340 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-345 521 € -254 743 € -192 090 € -133 338 € -24 820 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-116 503 € -90 779 € -62 652 € -58 753 € -108 518 € -24 820 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 091 101 € 1 250 043 € 1 478 193 € 1 379 140 € 1 268 530 € 771 893 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 507 € 391 € 284 € 327 € 2 823 € 737 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 507 € 391 € 284 € 327 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 823 € 737 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
90 € 20 € 1 € 13 097 € 7 459 € 17 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 425 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
13 097 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
90 € 20 € 1 € 34 € 17 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
539 486 € 599 618 € 533 906 € 406 643 € 172 824 € 275 071 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
485 963 € 277 398 € 116 226 € 201 604 € 115 975 € 76 141 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
50 419 € 315 003 € 413 659 € 201 049 € 50 982 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 850 € 816 € 731 € 718 € 681 € 543 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
972 € 478 € 377 € 362 € 418 € 330 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
282 € 5 923 € 2 913 € 2 910 € 4 768 € 23 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
198 034 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
25 459 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
550 018 € 650 014 € 944 002 € 959 073 € 1 059 965 € 496 068 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
450 022 € 550 018 € 650 014 € 750 010 € 850 006 € 496 068 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
99 996 € 99 996 € 293 988 € 209 063 € 209 959 €