Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Biofarma Oborín, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
699 005€ 630 125€ 670 552€ 657 053€ 623 962€ 613 338€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 127 075 € 885 647 € 758 494 € 720 941 € 741 816 € 645 951 € 719 007 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 780€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
699 005€ 630 125€ 670 552€ 657 053€ 590 362€ 613 326€
05
III.
Tržby z predaja služieb
33 600€ 12€ 695 950€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
239 333€ 161 941€ -3 267€ 5 481€ -8 721€ 6 280€ -3 317€
07
V.
Aktivácia
11 694€ 11 230€ 10 807€ 10 792€ 10 327€ 17 014€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
47 513€ 80 401€ 47 597€ 13 309€ 43€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
177 043€ 34 838€ 1€ 18€ 102 939€ 9 276€ 14 594€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 098 618 € 1 005 501 € 825 300 € 765 804 € 779 450 € 733 351 € 709 428 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 780€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
425 998€ 320 775€ 382 036€ 371 052€ 383 147€ 382 431€ 276 595€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-18 101€ 4 091€ 8 309€ 5 701€
14
D.
Služby
425 108€ 229 268€ 104 580€ 133 911€ 103 046€ 131 302€ 206 255€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
38 128 € 38 651 € 17 963 € 15 183 € 14 747 € 14 056 € 11 360 €
16
E.1.
Mzdové náklady
27 860€ 28 038€ 12 601€ 10 884€ 10 716€ 9 867€ 7 838€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 203€ 9 633€ 4 203€ 3 277€ 3 161€ 3 473€ 3 065€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 065€ 980€ 1 159€ 1 022€ 870€ 716€ 457€
20
F.
Dane a poplatky
1 515€ 1 515€ 1 785€ 1 944€ 1 956€ 3 048€ 2 962€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
191 950€ 192 013€ 191 346€ 190 834€ 188 066€ 182 231€ 182 550€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
191 950€ 192 013€ 191 346€ 190 834€ 188 066€ 182 231€ 182 550€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
47 512€ 112 692€ 33 896€ 13 304€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34 020€ 175 767€ 10 807€ 10 675€ 69 483€ 20 283€ 17 926€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
28 457 € -119 854 € -66 806 € -44 863 € -37 634 € -87 400 € 9 579 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
117 027 € 253 253 € 187 385 € 160 054 € 133 674 € 122 899 € 209 783 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30 548 € 32 203 € 38 661 € 38 662 € 38 662 € 18 115 € 1 479 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
30 548 € 32 203 € 38 661 € 38 662 € 38 662 € 18 115 € 1 468 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
30 548€ 32 203€ 38 661€ 38 661€ 38 661€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 18 115€ 1 468€
42
XII.
Kurzové zisky
11€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 804 € 28 852 € 59 754 € 53 571 € 56 901 € 36 353 € 35 599 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 061 € 27 425 € 58 774 € 51 837 € 54 345 € 33 599 € 33 187 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
230€ 4 258€ 31 803€ 21 013€ 20 294€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17 831€ 23 167€ 26 971€ 30 824€ 34 051€ 33 599€ 33 187€
52
O.
Kurzové straty
77€ 25€ 722€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
743€ 1 427€ 980€ 1 734€ 2 479€ 2 729€ 1 690€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
11 744 € 3 351 € -21 093 € -14 909 € -18 239 € -18 238 € -34 120 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
40 201 € -116 503 € -87 899 € -59 772 € -55 873 € -105 638 € -24 541 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 279 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 279€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
40 201 € -116 503 € -90 779 € -62 652 € -58 753 € -108 518 € -24 820 €