Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ONE Promotion s. r. o. v likvidácii

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
71 € 2 916 € 7 820 € -122 € 3 445 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
71€ 2 916€ 6 071€ 672€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
100€ 1 142€ 3 441€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-118€ -1 937€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 767€ 1€ 4€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
58 € 5 087 € 8 598 € 5 151 € 11 304 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44€ 1 128€ 715€ 6€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
50€ 137€ 715€ 3 017€
11
C.
Služby
3 689€ 5 424€ 3 362€ 5 058€
12
D.
Osobné náklady
14€ 127€ 1 156€ 388€ 1 191€
13
E.
Dane a poplatky
133€ 216€ 157€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
293€ 438€ 292€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
93€ 740€ 26€ 1 589€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
13 € -2 171 € -778 € -5 273 € -7 859 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
27 € -1 951 € -223 € -4 206 € -4 634 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
6 € 0 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
6€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 757 € 1 821 € 3 917 € 3 705 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
374€ 1 054€ 2 861€ 2 778€
32
N.
Kurzové straty
3€ 5€ 6€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 380€ 762€ 1 050€ 927€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
6 € -1 757 € -1 821 € -3 917 € -3 705 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
19 € -3 928 € -2 599 € -9 190 € -11 564 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-941 € -4 888 € -3 559 € -10 150 € -11 564 €