Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tesco International Franchising s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.03.2015
29.02.2016
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
10,0 % 8,7 % 38,3 % 33,5 % 70,2 % 146,5 % N/A
Návratnosť aktív (ROA)
7,8 % 5,8 % 12,2 % 6,0 % 9,5 % 8,7 % -5,8 %
Zisková marža
2,3 % 1,1 % 3,4 % 2,1 % 2,9 % 3,2 % -2,1 %
Hrubá marža
4,5 % 3,4 % 5,9 % 2,4 % 4,5 % 4,1 % -3,0 %
Celková zadlženosť
22,1 % 33,4 % 68,2 % 82,2 % 86,5 % 94,1 % 107,2 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
N/A
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
EBITDA marža
Prevádzková marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Platobná neschopnosť obchodná
Platobná neschopnosť celková
Úrokové krytie
N/A N/A N/A N/A
Krytie dlhovej služby
N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat obežného majetku
Doba obratu pohľadávok
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
Doba splácania záväzkov
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
Ďalšie ukazovatele
Stupeň prevádzkovej páky
N/A
Efektívna daňová sadzba
Prirážka
Finančná efektívnosť tržieb
N/A
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A
Stupeň oddlženia
N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre