Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MAYFLOWER GROUP s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
08.11.2011
31.12.2011
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 675€ 10 070€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-20 675 € -10 070 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
347 497 € 375 173 € 54 075 € 43 918 € 34 814 € 8 856 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
347 497€ 375 173€ 54 075€ 43 918€ 34 814€ 8 856€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
312 594 € 317 192 € 59 526 € 30 243 € 31 487 € 1 705 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 398€ 24 629€ 9 073€ 2 421€ 10€ 1 080€
10
B.2
Služby
287 196€ 292 563€ 50 453€ 27 822€ 31 477€ 625€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
34 903 € 37 306 € -5 451 € 3 605 € 3 327 € 7 151 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 523 €
17
D
Dane a poplatky
546€ 238€ 39€ 33€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 827€ 15 647€ 1 345€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 917€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 917€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 807€ 11€ 18€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 638€ 1 268€ 306€ 135€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 631 € 21 960 € -7 130 € 3 470 € 3 345 € 7 118 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
75 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
72 760€
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
2 486€ 1 608€
40
XI.
Kurzové zisky
7€
41
O
Kurzové straty
91€ 13€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
177€ 117€ 114€ 96€ 103€ 73€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-514 € -1 718 € -127 € -95 € -103 € -73 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-4 145 € 20 242 € -7 257 € 3 375 € 3 242 € 7 045 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 499 € 3 223 € 960 € 960 € 722 € 925 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 499€ 3 223€ 960€ 960€ 722€ 925€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-5 644 € 17 019 € -8 217 € 2 415 € 2 520 € 6 120 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-4 145 € 20 242 € -7 257 € 3 375 € 3 242 € 7 045 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-5 644 € 17 019 € -8 217 € 2 415 € 2 520 € 6 120 €