Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
10.11.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
655 817 € 458 037 € 452 809 € 229 768 € 113 962 € 82 580 € 24 798 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
52 284 € 80 503 € 161 691 € 59 352 € 25 954 € 22 318 € 9 106 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
52 284 € 80 503 € 154 691 € 49 352 € 25 954 € 22 318 € 9 106 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 284€ 79 170€ 154 691€ 49 352€ 25 954€ 22 318€ 8 273€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 333€ 833€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
7 000 € 10 000 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
7 000€ 10 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
598 573 € 373 360 € 286 945 € 169 961 € 86 862 € 59 821 € 15 578 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
398 277 € 226 941 € 111 519 € 75 403 € 17 291 € 5 893 € 58 €
036
B.I.5
Tovar
385 139€ 226 941€ 111 519€ 75 403€ 16 403€ 5 644€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
13 138€ 888€ 249€ 58€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 285 € 5 823 € 3 438 € 3 488 € 100 € 4 809 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
847€ 4 809€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 215€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 438€ 4 608€ 3 438€ 3 488€ 100€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
192 233 € 146 235 € 69 867 € 48 434 € 27 014 € 8 960 € 997 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
172 094€ 128 438€ 48 691€ 36 804€ 27 014€ 7 572€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 139€ 17 797€ 21 176€ 11 630€ 1 388€ 997€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 778 € -5 639 € 102 121 € 42 636 € 42 457 € 44 968 € 9 714 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 101€ 16 014€ 60 093€ 56 204€ 37 417€ 33 714€ 6 162€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-9 323€ -21 653€ 42 028€ -13 568€ 5 040€ 11 254€ 3 552€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 960 € 4 174 € 4 173 € 455 € 1 146 € 441 € 114 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 960€ 4 174€ 4 173€ 455€ 1 146€ 441€ 114€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
655 817 € 458 037 € 452 809 € 229 768 € 113 962 € 82 580 € 24 798 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
236 601 € 110 904 € 101 673 € 84 481 € 71 015 € 69 557 € -11 026 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
210 850 € 90 850 € 90 850 € 90 850 € 90 850 € 90 850 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
210 850€ 90 850€ 90 850€ 90 850€ 90 850€ 90 850€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 82 € 9 € 9 € 9 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 82€ 9€ 9€ 9€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
14 554 € 5 324 € -11 808 € -24 917 € -26 301 € -16 035 € -6 965 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 554€ 18 516€ 1 385€ 1 385€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-13 192€ -13 193€ -26 302€ -26 301€ -16 035€ -6 965€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 697 € 9 230 € 17 131 € 13 466 € 1 457 € -10 267 € -9 070 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
419 216 € 347 133 € 351 136 € 145 287 € 42 947 € 13 023 € 35 824 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
840 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
840€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
107 191 € 122 077 € 151 435 € 332 € 137 € 14 € 6 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
120 731€ 150 639€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 628€ 1 346€ 796€ 332€ 137€ 14€ 6€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105 563€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
202 855 € 193 404 € 158 041 € 144 955 € 42 810 € 13 009 € 35 818 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
196 867€ 183 487€ 145 763€ 136 643€ 37 088€ 10 998€ 6 954€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
621€ 1 964€ 2 756€ 722€ 708€ 40€ 28 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 028€ 3 577€ 3 834€ 2 141€ 1 133€ 370€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 056€ 3 641€ 4 109€ 1 353€ 942€ 231€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
183€ 685€ 1 579€ 3 547€ 2 939€ 1 370€ 364€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
100€ 50€ 549€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
108 330 € 31 652 € 41 660 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
108 330€ 31 652€ 41 660€