Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
10.11.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
852 497€ 1 088 153€ 820 414€ 435 177€ 258 354€ 53 357€ 20 150€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
609 970€ 770 502€ 551 049€ 301 211€ 203 033€ 32 672€ 11 973€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
242 527 € 317 651 € 269 365 € 133 966 € 55 321 € 20 685 € 8 177 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
219 152 € 166 030 € 141 565 € 59 311 € 35 799 € 4 816 € 1 973 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
219 152€ 166 030€ 141 565€ 59 311€ 35 799€ 4 816€ 1 973€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
303 228 € 229 459 € 240 432 € 102 764 € 51 744 € 24 893 € 16 098 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 282€ 43 456€ 113 539€ 45 277€ 23 023€ 14 967€ 11 062€
10
B.2
Služby
246 946€ 186 003€ 126 893€ 57 487€ 28 721€ 9 926€ 5 036€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
158 451 € 254 222 € 170 498 € 90 513 € 39 376 € 608 € -5 948 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
79 725 € 142 001 € 107 231 € 47 774 € 27 675 € 2 243 € 1 570 €
13
C.1
Mzdové náklady
55 410€ 101 461€ 77 774€ 35 300€ 19 760€ 1 655€ 1 157€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
19 031€ 35 776€ 25 124€ 9 543€ 6 095€ 581€ 407€
16
C.4
Sociálne náklady
5 284€ 4 764€ 4 333€ 2 931€ 1 820€ 7€ 6€
17
D
Dane a poplatky
1 971€ 1 631€ 2 534€ 1 641€ 592€ 407€ 364€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 301€ 83 757€ 26 079€ 14 958€ 8 864€ 4 855€ 761€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 667€ 3 333€ 13 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 129€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 657€ 2 562€ 3 602€ 4 999€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 471€ 7 555€ 6 993€ 3 900€ 2 776€ 1 074€ 225€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
27 307 € 22 611 € 30 223 € 22 713 € 4 468 € -7 971 € -8 868 €
39
N
Nákladové úroky
12 338€ 10 539€ 7 336€ 3 327€ 1 577€ 1 128€ 52€
40
XI.
Kurzové zisky
5€ 2 712€ 6€ 288€
41
O
Kurzové straty
1 325€ 1 261€ 1 401€ 1 944€ 350€ 57€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
60€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 764€ 1 358€ 1 475€ 1 102€ 409€ 151€ 149€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-18 362 € -10 446 € -10 212 € -6 367 € -2 048 € -1 336 € -202 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 945 € 12 165 € 20 011 € 16 346 € 2 420 € -9 307 € -9 070 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 248 € 2 935 € 2 880 € 2 880 € 963 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 248€ 2 935€ 2 880€ 2 880€ 963€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 697 € 9 230 € 17 131 € 13 466 € 1 457 € -10 267 € -9 070 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 945 € 12 165 € 20 011 € 16 346 € 2 420 € -9 307 € -9 070 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 697 € 9 230 € 17 131 € 13 466 € 1 457 € -10 267 € -9 070 €