Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
50 845 € 75 847 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
30 862 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
30 862 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 862€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 845 € 75 737 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 409 € 5 417 €
039
B.I.5
Tovar
7 409€ 5 417€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 268 € 5 632 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 280 € 5 118 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 280€ 5 118€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
988€ 514€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 168 € 64 688 €
072
B.V.1.
Peniaze
905€ 6 294€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 263€ 58 394€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
138 € 110 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
138€ 110€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
50 845 € 75 847 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-65 029 € -27 179 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
336 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
336€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-32 514 € -38 891 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-32 514€ -38 891€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-37 851 € 6 712 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
115 874 € 103 026 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
70 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
70€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
12 772€ 19 444€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
103 032 € 83 412 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 367 € 2 968 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 367€ 2 968€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
91 750€ 79 250€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 626€ 1 077€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 136€ 104€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 153€ 13€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
170 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
170€