Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
449 116 € 310 581 € 279 466 € 373 639 € 380 068 € 372 047 € 340 121 € 323 416 € 241 006 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
439 164€ 275 333€ 261 352€ 370 038€ 378 136€ 367 895€ 338 068€ 321 075€ 237 575€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 142€ 1 701€ 2 999€ 2 249€ 3 525€ 4 006€ 2 052€ 1 987€ 3 431€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 667€ 350€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 143€ 33 547€ 15 115€ 1 352€ -1 593€ 146€ 1€ 4€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
387 881 € 277 799 € 277 782 € 337 340 € 341 079 € 340 545 € 322 256 € 304 920 € 274 174 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
200 689€ 136 798€ 121 790€ 166 862€ 165 108€ 184 508€ 171 620€ 176 056€ 138 714€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
38 647€ 26 769€ 36 634€ 37 120€ 33 058€ 37 268€ 57 625€ 37 069€ 35 991€
11
C.
Služby
81 734€ 49 537€ 59 270€ 79 161€ 77 701€ 66 289€ 59 310€ 51 294€ 68 546€
12
D.
Osobné náklady
56 041€ 50 357€ 42 812€ 35 425€ 46 251€ 42 292€ 30 526€ 28 988€ 29 406€
13
E.
Dane a poplatky
2 698€ 2 606€ 2 556€ 2 222€ 2 042€ 1 840€ 2 850€ 4 399€ 1 497€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 602€ 9 808€ 13 222€ 14 331€ 14 959€ 6 825€ 6 438€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 470€ 1 924€ 1 498€ 2 219€ 1 960€ 1 523€ 325€ 676€ 20€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
61 235 € 32 782 € 1 684 € 36 299 € 38 989 € 31 502 € 17 865 € 18 496 € -33 168 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
120 236 € 63 930 € 46 657 € 89 144 € 105 794 € 83 836 € 51 565 € 58 643 € -2 245 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 2 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 491 € 4 190 € 2 641 € 4 514 € 5 531 € 5 535 € 5 903 € 4 798 € 3 725 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
995€ 1 293€ 431€ 2 230€ 2 852€ 2 293€ 1 755€ 1 812€ 1 811€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 496€ 2 897€ 2 210€ 2 284€ 2 679€ 3 242€ 4 148€ 2 986€ 1 914€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 491 € -4 190 € -2 641 € -4 514 € -5 531 € -5 535 € -5 902 € -4 796 € -3 723 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
55 744 € 28 592 € -957 € 31 785 € 33 458 € 25 967 € 11 963 € 13 700 € -36 891 €
36
P.
Daň z príjmov
11 876€ 4 952€ 1 508€ 6 802€ 3 521€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
43 868 € 23 640 € -2 465 € 24 983 € 29 937 € 25 007 € 11 003 € 12 740 € -37 851 €