Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 4.6.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 121 z roku 2018 25.6.2018
 • Úpadca HELMAND s. r. o.
  IČO: 46447075
  Šípková 9
  945 01   Komárno
Oznam

Okresný súd Nitra v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 29CbR/291/2018 o zrušenie spoločnosti HELMAND s.r.o., so sídlom Šípková 9, 945 01 Komárno, IČO: 46 447 075, oznámenie v zmysle ustanovenia § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.

V zmysle citovaného ustanovenia rozhodnutie o zrušení spoločnosti môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 29CbR/291/2018
 • ICS 4118206379
 • Vydal Mgr. Tomáš Zausin
 • Vydal FN vyšší súdny úradník

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Výmaz 7.6.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
25.6.2018
Rozhodnutie Zrušenie