Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HELMAND s. r. o. [zrušená]

2012 2011
01.01.2012
31.12.2012
09.12.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci