Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
178 669 € 181 590 € 176 035 € 57 471 € 46 680 € 24 138 € 11 264 € 5 007 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
74 299 € 71 381 € 9 806 € 12 769 € 16 285 € 2 415 € 3 993 € 370 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
370 € 370 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
370 € 370 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
74 299 € 71 381 € 9 806 € 12 769 € 16 285 € 2 415 € 3 623 €
012
A.II.1
Pozemky
500 € 500 € 500 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
73 799 € 70 881 € 9 306 € 12 769 € 16 285 € 2 415 € 3 623 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
103 616 € 109 459 € 165 485 € 44 622 € 30 355 € 21 723 € 7 271 € 4 637 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
17 762 € 14 707 € 5 724 € 270 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 762 € 8 963 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 744 € 5 724 € 270 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
17 485 € 25 614 € 74 942 € 12 349 € 316 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 378 € 19 463 € 72 895 € 12 349 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 107 € 6 151 € 2 047 € 316 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
86 131 € 83 845 € 90 543 € 32 273 € 12 593 € 7 016 € 1 231 € 4 367 €
056
B.IV.1
Peniaze
75 858 € 73 461 € 89 210 € 32 143 € 12 582 € 278 € 1 182 € 4 216 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 273 € 10 384 € 1 333 € 130 € 11 € 6 738 € 49 € 151 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
754 € 750 € 744 € 80 € 40 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
754 € 750 € 744 € 80 € 40 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
178 669 € 181 590 € 176 035 € 57 471 € 46 680 € 24 138 € 11 264 € 5 007 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
104 363 € 101 936 € 70 997 € 36 992 € 26 207 € 15 563 € 5 535 € 4 981 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 033 € 1 033 € 533 € 533 € 533 € 61 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 28 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
2 533 € 533 € 33 € 33 € 33 € 33 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
93 903 € 64 964 € 31 459 € 20 674 € 10 030 € 475 € -19 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
93 903 € 64 964 € 31 459 € 20 674 € 10 030 € 475 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-19 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 427 € 30 939 € 34 005 € 10 785 € 10 644 € 10 027 € 554 € -19 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
74 306 € 79 654 € 105 038 € 20 479 € 20 473 € 8 575 € 5 729 € 26 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
50 425 € 65 975 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
50 425 € 65 975 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
10 300 € 13 679 € 105 038 € 20 479 € 20 473 € 8 575 € 5 729 € 26 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 970 € 13 593 € 75 790 € 18 241 € 17 389 € 208 € 1 800 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
553 € 23 970 € 1 440 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
277 € 86 € 4 407 € 1 502 € 1 644 € 6 483 € 160 € 26 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
500 € 871 € 736 € 1 884 € 3 769 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 581 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
13 581 €