Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
181 590 € 176 035 € 57 471 € 46 680 € 24 138 € 11 264 € 5 007 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
71 381 € 9 806 € 12 769 € 16 285 € 2 415 € 3 993 € 370 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
370 € 370 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
370 € 370 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
71 381 € 9 806 € 12 769 € 16 285 € 2 415 € 3 623 €
012
A.II.1
Pozemky
500 € 500 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
70 881 € 9 306 € 12 769 € 16 285 € 2 415 € 3 623 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
109 459 € 165 485 € 44 622 € 30 355 € 21 723 € 7 271 € 4 637 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
17 762 € 14 707 € 5 724 € 270 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 762 € 8 963 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 744 € 5 724 € 270 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
25 614 € 74 942 € 12 349 € 316 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 463 € 72 895 € 12 349 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 151 € 2 047 € 316 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
83 845 € 90 543 € 32 273 € 12 593 € 7 016 € 1 231 € 4 367 €
056
B.IV.1
Peniaze
73 461 € 89 210 € 32 143 € 12 582 € 278 € 1 182 € 4 216 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 384 € 1 333 € 130 € 11 € 6 738 € 49 € 151 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
750 € 744 € 80 € 40 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
750 € 744 € 80 € 40 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
181 590 € 176 035 € 57 471 € 46 680 € 24 138 € 11 264 € 5 007 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
101 936 € 70 997 € 36 992 € 26 207 € 15 563 € 5 535 € 4 981 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 033 € 533 € 533 € 533 € 61 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 500 € 500 € 500 € 28 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
533 € 33 € 33 € 33 € 33 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
64 964 € 31 459 € 20 674 € 10 030 € 475 € -19 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
64 964 € 31 459 € 20 674 € 10 030 € 475 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-19 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
30 939 € 34 005 € 10 785 € 10 644 € 10 027 € 554 € -19 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
79 654 € 105 038 € 20 479 € 20 473 € 8 575 € 5 729 € 26 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
65 975 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
65 975 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 679 € 105 038 € 20 479 € 20 473 € 8 575 € 5 729 € 26 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 593 € 75 790 € 18 241 € 17 389 € 208 € 1 800 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
23 970 € 1 440 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
86 € 4 407 € 1 502 € 1 644 € 6 483 € 160 € 26 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
871 € 736 € 1 884 € 3 769 €