Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
287 939 € 347 206 € 495 562 € 191 663 € 153 956 € 65 554 € 5 417 € 784 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
287 939 € 347 206 € 495 562 € 191 663 € 153 956 € 65 554 € 5 417 € 784 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
252 792 € 298 489 € 448 196 € 176 705 € 136 598 € 50 916 € 2 629 € 732 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 324 € 3 038 € 2 236 € 1 799 € 12 835 € 2 413 € 893 € 307 €
10
B.2
Služby
210 468 € 295 451 € 445 960 € 174 906 € 123 763 € 48 503 € 1 736 € 425 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 147 € 48 717 € 47 366 € 14 958 € 17 358 € 14 638 € 2 788 € 52 €
17
D
Dane a poplatky
573 € 162 € 89 € 429 € 247 € 220 € 66 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 082 € 7 400 € 3 463 € 4 603 € 3 130 € 1 209 € 1 209 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
18 958 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 764 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 396 € 874 € 561 € 220 € 225 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 096 € 40 281 € 43 253 € 15 900 € 13 756 € 13 209 € 1 513 € 52 €
39
N
Nákladové úroky
1 891 € 316 €
40
XI.
Kurzové zisky
532 € 83 €
41
O
Kurzové straty
752 € 355 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
901 € 522 € 209 € 1 080 € 167 € 324 € 799 € 71 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 012 € -1 110 € -209 € -1 080 € -167 € -324 € -799 € -71 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 084 € 39 171 € 43 044 € 14 820 € 13 589 € 12 885 € 714 € -19 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
657 € 8 232 € 9 039 € 4 035 € 2 945 € 2 858 € 160 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
657 € 8 232 € 9 039 € 4 035 € 2 945 € 2 858 € 160 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 427 € 30 939 € 34 005 € 10 785 € 10 644 € 10 027 € 554 € -19 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 084 € 39 171 € 43 044 € 14 820 € 13 589 € 12 885 € 714 € -19 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 427 € 30 939 € 34 005 € 10 785 € 10 644 € 10 027 € 554 € -19 €