Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
138 380 € 99 869 € 39 452 € 28 061 € 51 898 € 10 685 € 10 224 € 10 401 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
15 017 € 10 200 € 10 200 € 10 200 € 10 200 € 10 200 € 10 200 € 10 200 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
15 017 € 10 200 € 10 200 € 10 200 € 10 200 € 10 200 € 10 200 € 10 200 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
12 540€ 10 200€ 10 200€ 10 200€ 10 200€ 10 200€ 10 200€ 10 200€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 477€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
123 363 € 89 669 € 29 252 € 17 861 € 41 698 € 485 € 24 € 201 €
015
B.I.
Zásoby
6 315€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
111 826 € 53 509 € 22 944 € 17 459 € 12 812 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
85 859€ 38 959€ 21 216€ 13 660€ 12 577€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 298€ 765€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
25 967€ 13 252€ 963€ 3 799€ 235€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 222 € 36 160 € 6 308 € 402 € 28 886 € 485 € 24 € 201 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 222€ 36 160€ 6 308€ 402€ 28 886€ 485€ 24€ 201€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
138 380 € 99 869 € 39 452 € 28 061 € 51 898 € 10 685 € 10 224 € 10 401 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
16 870 € 15 479 € 13 559 € 11 967 € 10 020 € 8 192 € 6 443 € 4 901 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
10 479€ 8 559€ 6 966€ 5 021€ 3 192€ 1 442€ -99€ -81€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 391 € 1 920 € 1 593 € 1 946 € 1 828 € 1 750 € 1 542 € -18 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
121 510 € 84 390 € 25 893 € 16 094 € 41 878 € 2 493 € 3 781 € 5 500 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
33 157 € 83 043 € 25 491 € 12 040 € 39 878 € 493 € 3 781 € 5 500 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
12 573€ 68 910€ 22 095€ 9 794€ 39 362€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
12 622€ 12 432€ 2 647€ 1 583€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 100€ 1 489€ 602€ 590€ 516€ 493€ 481€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
862€ 212€ 147€ 73€ 3 300€ 5 500€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
7 153€ 1 344€ 402€ 54€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
3€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
81 200€ 4 000€ 2 000€ 2 000€