Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bozo Trade s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 31.12.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 4 z roku 2022 7.1.2022
 • Úpadca Bozo Trade s.r.o.
  IČO: 46526994
  Námestie Kossutha 3087/124
  945 01   Komárno
Oznam

Oznámenie o zrušení spoločnosti.

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 29CbR/43/2021-19 zo dňa 05.11.2021 zrušil obchodnú spoločnosť Bozo Trade s.r.o., so sídlom: Námestie Kossutha 3087/124, Komárno, IČO: 46 526 994.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2021.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 29CbR/43/2021
 • ICS 4121206985
 • Vydal JUDr. Boris Gál
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 17.12.2021
Výmaz 5.1.2023

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
7.1.2022
Rozhodnutie Zrušenie