Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bozo Trade s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 946 717 € 2 543 € 3 496 € 3 232 € 3 447 € 3 526 € 3 977 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
107 449 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
107 449 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
99 479€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 970€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 839 268 € 2 543 € 3 496 € 3 232 € 3 447 € 3 526 € 3 977 €
015
B.I.
Zásoby
694 771€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
923 220 € 29 € 226 € 598 € 673 € 573 € 451 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
923 143€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
77€ 29€ 46€ 35€ 40€ 40€ 24€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
180€ 563€ 633€ 533€ 427€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
221 277 € 2 514 € 3 270 € 2 634 € 2 774 € 2 953 € 3 526 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
221 277€ 2 514€ 3 270€ 2 634€ 2 774€ 2 953€ 3 526€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 946 717 € 2 543 € 3 496 € 3 232 € 3 447 € 3 526 € 3 977 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
204 083 € 2 543 € 2 445 € 2 003 € 2 487 € 2 487 € 3 977 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
5€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 472€ -2 555€ -2 997€ -2 514€ -2 513€ -1 023€ -1 914€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
201 550 € 98 € 442 € -483 € 0 € -1 490 € 891 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 742 634 € 1 051 € 1 229 € 960 € 1 039 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
863 845 € 1 051 € 1 229 € 960 € 1 039 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
810 070€ 91€ 269€ 79€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
53 715€ 960€ 960€ 960€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
60€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
878 789€