Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bozo Trade s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 946 717 € 2 543 € 3 496 € 3 232 € 3 447 € 3 526 € 3 977 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
107 449 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
107 449 €
012
A.II.1
Pozemky
99 479€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 970€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 839 268 € 2 543 € 3 496 € 3 232 € 3 447 € 3 526 € 3 977 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
694 771 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
923 220 € 29 € 226 € 598 € 673 € 573 € 451 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
923 143€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
77€ 29€ 46€ 35€ 40€ 40€ 24€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
180€ 563€ 633€ 533€ 427€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
221 277 € 2 514 € 3 270 € 2 634 € 2 774 € 2 953 € 3 526 €
056
B.IV.1
Peniaze
221 277€ 2 514€ 3 270€ 2 634€ 2 774€ 2 953€ 3 526€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 946 717 € 2 543 € 3 496 € 3 232 € 3 447 € 3 526 € 3 977 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
204 083 € 2 543 € 2 445 € 2 003 € 2 487 € 2 487 € 3 977 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 472 € -2 555 € -2 997 € -2 514 € -2 513 € -1 023 € -1 914 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
201 550 € 98 € 442 € -483 € 0 € -1 490 € 891 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 742 634 € 1 051 € 1 229 € 960 € 1 039 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
863 845 € 1 051 € 1 229 € 960 € 1 039 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
810 070€ 91€ 269€ 79€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
60€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
53 715€ 960€ 960€ 960€ 960€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
878 789€