Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
-
-
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
32 755 € 33 478 € 35 208 € 35 376 € 35 816 € 33 517 € 24 635 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 454 € 4 152 € 6 238 € 9 367 € 7 815 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 454 € 4 152 € 6 238 € 9 367 € 7 815 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 727€ 1 727€ 5 003€ 9 367€ 7 815€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 727€ 2 425€ 1 235€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
32 755 € 33 478 € 31 754 € 31 224 € 29 578 € 24 150 € 16 820 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
28 925 € 29 132 € 27 542 € 27 148 € 25 430 € 21 037 € 20 583 €
039
B.I.5
Tovar
28 925€ 29 132€ 27 542€ 27 148€ 25 430€ 21 037€ 20 583€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 671 € 4 240 € 4 036 € 3 706 € 3 660 € 1 833 € 1 669 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
857 € 85 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
857€ 85€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 671€ 4 240€ 4 036€ 3 706€ 2 803€ 1 748€ 1 669€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
159 € 106 € 176 € 370 € 488 € 1 280 € -5 432 €
072
B.V.1.
Peniaze
82€ 54€ 100€ 362€ 154€ 104€ 132€
073
B.V.2.
Účty v bankách
77€ 52€ 76€ 8€ 334€ 1 176€ -5 564€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
32 755 € 33 478 € 35 208 € 35 376 € 35 816 € 33 517 € 24 635 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-19 881 € -358 466 € -262 361 € -211 037 € -179 239 € -141 371 € -90 898 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-331 620 € -216 037 € -184 240 € -146 370 € -97 748 € -40 767 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-331 620€ -216 037€ -184 240€ -146 370€ -97 748€ -40 767€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-24 881 € -31 846 € -51 324 € -31 797 € -37 869 € -48 623 € -55 131 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
52 636 € 391 944 € 297 569 € 246 413 € 215 055 € 174 888 € 115 533 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
313 € 268 € 188 € 154 € 126 € 96 € 69 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
313€ 268€ 188€ 154€ 126€ 96€ 69€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 670 € 5 414 € 10 685 € 1 708 € 5 192 € 26 470 € 16 787 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
50 € 5 995 € 2 101 € 2 559 € 22 449 € 15 139 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
50€ 5 995€ 2 101€ 2 559€ 22 449€ 15 139€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
508€ 477€ 403€ 374€ 355€ 339€ 305€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 014€ 4 684€ 4 105€ 1 974€ 1 479€ 1 232€ 1 701€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
148€ 203€ 182€ 1 296€ 2 526€ 2 084€ -358€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-4 037€ -1 727€ 366€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
-7 977€ -7 701€ -7 979€ -4 864€ -684€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
45 653€ 386 262€ 294 673€ 252 252€ 217 716€ 153 186€ 99 361€