Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
12 960 € 134 067 € 345 166 € 261 597 € 359 779 € 342 881 € 182 484 € 156 781 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 610€ 132 033€ 334 537€ 257 185€ 359 754€ 342 881€ 182 484€ 156 781€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
05
IV.
Aktivácia
0€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€ 0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 350€ 2 034€ 10 629€ 4 412€ 25€ 0€ 0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
21 749 € 77 410 € 227 496 € 104 973 € 187 439 € 342 370 € 144 113 € 138 426 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 759€ 4 933€ 13 492€ 8 435€ 26 002€ 19 234€ 9 954€ 69 135€
11
C.
Služby
1 361€ 25 587€ 151 327€ 24 752€ 112 073€ 276 115€ 111 129€ 55 930€
12
D.
Osobné náklady
18 284€ 44 601€ 59 998€ 69 602€ 40 965€ 39 870€ 22 347€ 12 129€
13
E.
Dane a poplatky
207€ 201€ 211€ 298€ 379€ 212€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-148€ 148€ 0€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
345€ 2 021€ 2 470€ 1 626€ 7 979€ 6 644€ 95€ 811€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-8 789 € 56 657 € 117 670 € 156 624 € 172 340 € 511 € 38 371 € 18 355 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
3 490 € 101 513 € 169 718 € 223 998 € 221 679 € 47 532 € 61 401 € 31 716 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 532 € 939 € 1 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
1€ 532€ 1€ 0€
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
939€ 0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
7 372 € 9 603 € 8 772 € 6 341 € 4 566 € 3 293 € 386 € 622 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
6 640€ 8 712€ 7 804€ 5 442€ 4 141€ 2 415€ 80€ 456€
32
N.
Kurzové straty
0€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
732€ 891€ 968€ 899€ 425€ 878€ 306€ 166€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 371 € -9 603 € -8 240 € -5 402 € -4 566 € -3 293 € -385 € -622 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-16 160 € 47 054 € 109 430 € 151 222 € 167 774 € -2 782 € 37 986 € 17 733 €
36
P.
Daň z príjmov
10 400€ 23 436€ 32 829€ 38 320€ 960€ 8 377€ 4 402€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-16 160 € 36 654 € 85 994 € 118 393 € 129 454 € -3 742 € 29 609 € 13 331 €