Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Railway Casted Components a. s. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/14/2015 [ukončené]
  • Spisová značka 1K/14/2015
  • Prvý a posledný záznam 10.3.2015 - 14.5.2022
  • Detekcia ukončenia: 14.5.2022 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
9.5.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
20.4.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
20.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
20.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
2.10.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
7.9.2017
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
20.7.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
5.6.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
27.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
1.3.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
27.2.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
22.2.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
22.2.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
22.2.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
22.2.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
26.1.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
16.1.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
16.1.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
28.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
16.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
13.12.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
6.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Poprad Prešovský
30.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
24.11.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
7.11.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
4.11.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
31.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
5.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
23.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
18.8.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Poprad Prešovský
13.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
8.7.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
24.6.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
9.6.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
8.6.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
26.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
19.5.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
19.5.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
17.5.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
27.4.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
15.4.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
7.4.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
7.4.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
31.3.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
9.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
29.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
18.2.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
17.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
12.2.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
9.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
9.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
5.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
4.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
3.2.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
3.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
25.1.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
16.12.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
16.12.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
11.12.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
12.10.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
14.7.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
10.6.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
1.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
1.4.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
19.3.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
9.5.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
20.4.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
20.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
20.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
2.10.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
7.9.2017
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
20.7.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
5.6.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
27.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
1.3.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
27.2.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
22.2.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
22.2.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
22.2.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
22.2.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
26.1.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
16.1.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
16.1.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
28.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
16.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
13.12.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
6.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Poprad Prešovský
30.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
24.11.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
7.11.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
4.11.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Poprad Prešovský
31.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
5.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
23.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
18.8.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Poprad Prešovský
13.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
8.7.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
24.6.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
9.6.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
8.6.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
26.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
19.5.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
19.5.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
17.5.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
27.4.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
15.4.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
7.4.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
7.4.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
31.3.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
9.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
29.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
18.2.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
17.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
12.2.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
9.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
9.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
5.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
4.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
3.2.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
3.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
25.1.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
16.12.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
16.12.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák st. Poprad Prešovský
11.12.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
12.10.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
14.7.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
10.6.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
1.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
1.4.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
19.3.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský