Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BA Trade, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
212 325 € 289 764 € 151 173 € 116 044 € 49 578 € 4 658 € 492 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 230€ 31 200€ 2 413€ 109 096€ 46 174€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
206 357€ 258 564€ 144 660€ 6 948€ 3 404€ 4 658€ 492€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 186€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
552€ 4 100€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
159 021 € 177 470 € 86 403 € 59 609 € 56 604 € 11 923 € 8 743 € 8 281 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 510€ 26 000€ 882€ 32 117€ 44 295€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 443€ 19 354€ 11 907€ 9 491€ 3 326€ 2 530€ 3 839€ 3 922€
11
C.
Služby
117 033€ 124 755€ 66 383€ 17 967€ 5 930€ 5 424€ 869€ 311€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
3 742€ 207€ 462€ 15€ 193€ 160€ 197€ 197€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 206€ 7 136€ 6 769€ 2 720€ 3 625€ 3 625€ 3 624€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 087€ 18€ 19€ 140€ 184€ 213€ 227€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
53 304 € 112 294 € 64 770 € 56 435 € -7 026 € -7 265 € -8 251 € -8 281 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
68 601 € 119 655 € 67 901 € 56 469 € -3 973 € -3 296 € -4 216 € -4 233 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
11 € 97 € 62 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11€ 97€ 62€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-11 € -97 € -62 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
53 293 € 112 197 € 64 708 € 56 435 € -7 026 € -7 265 € -8 251 € -8 281 €
36
P.
Daň z príjmov
11 264€ 23 606€ 13 065€ 9 171€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
42 029 € 88 591 € 51 643 € 47 264 € -7 986 € -8 225 € -8 251 € -8 281 €