Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Terminal Košice s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
16.06.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 123 € 10 182 € 10 882 € 6 837 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
200 € 200 € 200 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
200 € 200 € 200 €
012
A.II.1
Pozemky
200€ 200€ 200€
013
A.II.2
Stavby
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 923 € 9 982 € 10 682 € 6 837 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 041 € 2 041 € 2 041 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 041€ 2 041€ 2 041€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 882 € 7 941 € 8 641 € 6 837 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 086€ 6 086€ 6 786€ 4 114€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 796€ 1 855€ 1 855€ 2 723€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 123 € 10 182 € 10 882 € 6 837 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 136 € 9 122 € 9 582 € 3 299 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 100 € 10 100 € 10 100 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 100€ 10 100€ 10 100€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-978 € -518 € -1 259 € -321 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
888€ 888€ 147€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 866€ -1 406€ -1 406€ -321€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-986 € -460 € 741 € -1 380 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 987 € 1 060 € 1 300 € 3 538 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 987 € 1 060 € 1 300 € 3 538 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
70€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
967€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 020€ 1 060€ 1 300€ 3 468€