Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FORTISCHEM a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti FORTISCHEM a. s.

 • Názov FORTISCHEM a. s.
 • IČO 46693874
 • DIČ 2023528254
 • IČ DPH SK2023528254 podľa §4
 • Sídlo M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
 • Dátum vzniku 30. mája 2012, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10623/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 10 260 000 € / splatené 10 260 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 3 420 000 €
 • Historický názov FORTISCHEM a. s. "pod dočasnou ochranou"
  (platné do 23. septembra 2021 )
  FORTISCHEM a. s.
  (platné do 23. marca 2021 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 30.5.2012
prenájom hnuteľných vecí 30.5.2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 30.5.2012
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 30.5.2012
administratívne služby 30.5.2012
vedenie účtovníctva 30.5.2012
počítačové služby 30.5.2012
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 30.5.2012
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 30.5.2012
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 30.5.2012
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 30.5.2012
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 30.5.2012
prevádzkovanie športových zariadení 30.5.2012
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 30.5.2012
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 30.5.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 30.5.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 30.5.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 30.5.2012
prípravné práce k realizácii stavby 30.5.2012
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 30.5.2012
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 30.5.2012
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie 30.5.2012
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 30.5.2012
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla 30.5.2012
výroba koksu a rafinovaných produktov 10.8.2012
výroba technických plynov 10.8.2012
výroba farbív a pigmentov 10.8.2012
výroba organických chemikálií 10.8.2012
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých hnojív, pesticídov a agrochemických produktov 10.8.2012
výroba plastov v primárnej forme 10.8.2012
výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov 10.8.2012
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov 10.8.2012
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 10.8.2012
výroba jednoduchých výrobkov z kovu 10.8.2012
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 10.8.2012
výroba a hutnícke spracovanie kovov 10.8.2012
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií 10.8.2012
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 10.8.2012
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 10.8.2012
skladovanie 10.8.2012
baliace činnosti, manipulácia s tovarom 10.8.2012
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 10.8.2012
prevádzkovanie výdajne stravy 10.8.2012
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 10.8.2012
vydavateľská činnosť 10.8.2012
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 10.8.2012
dopravná zdravotná služba 10.8.2012
poskytovanie sociálnych služieb 10.8.2012
reklamné a marketingové služby 10.8.2012
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek 10.8.2012
opravy a kontrola požiarnych vodovodov 10.8.2012
opravy a kontrola požiarnych hydrantov 10.8.2012
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia 10.8.2012
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu 10.8.2012
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 10.8.2012
výroba jednoduchých drevársky výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba 10.8.2012
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 1.1.2014
prevádzkovanie čistiarne a práčovne 10.8.2012
čistenie odpadových vôd mimo vôd napojených na verejnú kanalizáciu 10.8.2012
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 10.8.2012
opravy a montáž určených meradiel 10.8.2012
technik požiarnej ochrany 10.8.2012
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 10.8.2012
činnosť vodohospodára 10.8.2012
činnosť bezpečnostného poradcu 10.8.2012
bezpečnostný technik 10.8.2012
špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 10.8.2012
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ako - všeobecný lekár pre dospelých 16.10.2012
výroba technických zariadení elektrických 16.10.2012
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení 16.10.2012
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 16.10.2012
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení 16.10.2012
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení 16.10.2012
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 16.10.2012
bezpečnostnotechnické služby 16.10.2012
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie zamestancov a vedúcich zamestnancov 16.10.2012
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 06,1 – výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov 31.7.2013
sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky 1.1.2014
prieskum trhu a verejnej mienky 1.1.2014
podnikateľské poradenstvo v oblasti energetiky 1.1.2014
faktoring a forfaiting 1.1.2014
filtrácia a sušenie trnsformátorového oleja 1.1.2014
zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou energetických zariadení 1.1.2014
úprava, rozvod a dodávka vody 1.1.2014
posyktovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 1.1.2014
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2014
čistiace a upratovacie práce 1.1.2014
elektroenergetika: dodávka elektriny 1.1.2014
čistenie kanalizačných systémov 7.3.2014
výroba tepla, rozvod tepla 4.6.2014
správa registratúry 19.7.2016
prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. kategórie 31.1.2018
zámočníctvo 3.2.2022
opravy pracovných strojov 3.2.2022
nástrojárstvo 3.2.2022
kovoobrábanie 3.2.2022
murárstvo 3.2.2022
klampiarstvo 3.2.2022
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 3.2.2022
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových 3.2.2022
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových 3.2.2022
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích 3.2.2022
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických 3.2.2022
Iné právne skutočnosti
1. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1248/2013, Nz 56942/2013, NCRls 57742/2013 zo dňa 20.12.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č.N 1285/2013, Nz 56943/2013, NCRls 57743/2013 zo dňa 20.12.2013 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou 1/ Novácka Energetika, a.s. so sídlom M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 203 454, zanikajúcou spoločnosťou 2/ Novácka Voda, a.s. v skratke NoVo, a.s. so sídlom M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 142 827, a zanikajúcou spoločnoťou 3/ Nový Park I, s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 424 221 a nástupníckou spoločnosťou FORTISCHEM a.s. so so sídlom M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 693 874, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení spoločností stáva univerzálnym právnym nástupcom uvedených zanikajúcich spoločností.