Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FORTISCHEM a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
80 232 414€ 107 871 197€ 131 793 103€ 140 482 806€ 139 041 269€ 145 487 026€ 151 380 341€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
77 596 337 € 121 042 807 € 198 114 256 € 211 495 680 € 209 433 655 € 210 054 964 € 222 203 258 € 201 745 154 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 222 032€ 5 240 747€ 5 757 888€ 931 431€ 670 998€ 1 023 968€ 2 903 667€ 554 206€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
72 902 519€ 95 310 827€ 117 264 379€ 130 592 384€ 129 683 999€ 136 140 902€ 139 413 123€ 160 349 842€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 107 863€ 7 319 623€ 8 770 836€ 8 958 991€ 8 686 272€ 8 322 156€ 9 063 551€ 7 890 685€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 062 569€ -932 771€ 982 644€ -399 184€ 1 340 050€ -2 702 237€ 3 942 383€ -1 297 167€
07
V.
Aktivácia
605 118€ 206 027€ 258 250€ 359 606€ 483 199€ 2 882 491€ 900 049€ 135 703€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
822 881€ 607 843€ 1 367 504€ 1 116 436€ 1 272 326€ 2 044 125€ 1 225 405€ 272 808€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 998 493€ 13 290 511€ 63 712 755€ 69 936 016€ 67 296 811€ 62 343 559€ 64 755 080€ 33 839 077€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
95 452 500 € 137 756 899 € 202 610 092 € 204 317 541 € 205 424 763 € 204 976 850 € 221 536 873 € 208 182 932 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 662 111€ 6 080 186€ 7 055 545€ 682 929€ 622 853€ 899 800€ 3 315 590€ 427 972€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
50 590 740€ 75 730 030€ 90 322 134€ 88 284 632€ 90 853 654€ 99 936 340€ 112 675 368€ 132 072 594€
13
C.
Opravné položky k zásobám
441 100€ 287 294€ -56 913€ -9 140€ -48 414€ 1 870€ 0€ 157 688€
14
D.
Služby
14 708 234€ 19 433 410€ 18 626 278€ 20 859 196€ 21 670 174€ 18 825 310€ 16 473 572€ 16 393 899€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 420 498 € 14 334 220 € 15 577 601 € 17 757 178 € 18 492 878 € 19 239 941 € 21 085 927 € 21 061 651 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 765 729€ 9 994 883€ 10 782 720€ 12 079 296€ 13 015 044€ 13 621 325€ 15 229 532€ 14 926 714€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 202 289€ 3 715 382€ 3 994 273€ 4 570 115€ 4 678 472€ 4 901 432€ 5 517 202€ 5 339 945€
19
E.4.
Sociálne náklady
452 480€ 623 955€ 800 608€ 1 107 767€ 799 362€ 717 184€ 339 193€ 794 992€
20
F.
Dane a poplatky
481 516€ 335 492€ 436 663€ 493 941€ 404 439€ 448 467€ 721 416€ 815 893€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 686 224€ 7 525 463€ 5 401 807€ 4 827 922€ 4 647 758€ 3 470 453€ 3 064 307€ 3 137 989€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 565 627€ 6 612 494€ 4 912 427€ 4 832 501€ 4 651 811€ 3 347 481€ 3 064 527€ 3 138 012€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 120 597€ 912 969€ 489 380€ -4 579€ -4 053€ 122 972€ -220€ -23€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
96 075€ 378 132€ 1 031 817€ 891 848€ 1 086 187€ 1 919 746€ 748 940€ 98 874€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 266€ 12 578€ -9 620€ -40 983€ -191 530€ 344 805€ -263 689€ 77 820€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 367 268€ 13 640 094€ 64 224 780€ 70 570 018€ 67 886 764€ 59 890 118€ 63 715 442€ 33 938 552€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-17 856 163 € -16 714 092 € -4 495 836 € 7 178 139 € 4 008 892 € 5 078 114 € 666 385 € -6 437 778 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 372 778 € 5 613 533 € 17 086 953 € 30 625 611 € 27 766 251 € 26 003 960 € 23 758 243 € 18 581 116 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 256 845 € 758 263 € 1 107 600 € 741 104 € 268 382 € 279 021 € 597 081 € 15 608 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 146 528€ 716 896€ 891 000€ 340 759€ 0€ 0€ 447 233€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 1 639 € 1 037 € 153 552 € 34 145 € 33 606 € 39 536 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 639€ 1 037€ 153 552€ 34 145€ 33 606€ 39 536€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
106 571 € 38 125 € 198 313 € 245 079 € 225 224 € 211 891 € 76 800 € 3 337 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
106 571€ 38 086€ 198 252€ 245 052€ 225 224€ 211 805€ 76 800€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
39€ 61€ 27€ 0€ 86€ 3 337€
42
XII.
Kurzové zisky
3 746€ 1 603€ 17 250€ 1 714€ 9 013€ 33 524€ 33 512€ 12 271€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 870 140 € 2 827 044 € 3 008 009 € 1 871 667 € 1 291 646 € 561 199 € 676 434 € 287 479 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 364 459€ 365 014€ 330 725€ 340 759€ 0€ 20 892€ 374 539€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 409 964 € 2 211 559 € 1 977 011 € 939 277 € 805 385 € 375 031 € 193 128 € 132 168 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
249 550€ 23 254€ 509 601€ 590 712€ 467 829€ 95 442€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 160 414€ 2 188 305€ 1 467 410€ 348 565€ 337 556€ 279 589€ 193 128€ 132 168€
52
O.
Kurzové straty
55 722€ 21 784€ 22 559€ 33 188€ 37 836€ 42 733€ 37 220€ 98 369€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 21 053€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
39 995€ 207 634€ 677 714€ 558 443€ 448 425€ 122 543€ 71 547€ 56 942€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 613 295 € -2 068 781 € -1 900 409 € -1 130 563 € -1 023 264 € -282 178 € -79 353 € -271 871 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-19 469 458 € -18 782 873 € -6 396 245 € 6 047 576 € 2 985 628 € 4 795 936 € 587 032 € -6 709 649 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
573 538 € -194 371 € -1 057 649 € 1 398 802 € 757 583 € 1 085 139 € 30 486 € -1 719 167 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7€ 10€ 2 112 410€ 1 637 053€ 1 984 224€ 1 094 053€ 130 577€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
573 538€ -194 378€ -1 057 659€ -713 608€ -879 470€ -899 085€ -1 063 567€ -1 849 744€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-20 042 996 € -18 588 502 € -5 338 596 € 4 648 774 € 2 228 045 € 3 710 797 € 556 546 € -4 990 482 €