Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
15.06.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
52 221 € 23 821 € 12 059 € 12 885 € 14 200 € 7 891 € 5 029 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
52 221 € 23 821 € 12 059 € 12 885 € 14 200 € 7 891 € 4 962 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 190 € 7 338 € 6 851 € 836 € 1 054 € 768 € 8 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 702€ 6 119€ 6 851€ 836€ 1 054€ 768€ 8€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
681€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
807€ 1 219€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
48 031 € 16 483 € 5 208 € 12 049 € 13 146 € 7 123 € 4 954 €
056
B.IV.1
Peniaze
48 031€ 16 483€ 5 208€ 12 049€ 13 146€ 7 123€ 5€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 949€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
67 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
67€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
52 221 € 23 821 € 12 059 € 12 885 € 14 200 € 7 891 € 5 029 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 361 € 4 040 € 1 231 € 8 615 € 12 399 € 7 061 € 3 669 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
452 € 311 € 311 € 311 € 46 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 912 € -6 580 € 804 € 4 587 € -484 € -1 331 € -914 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-914€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
20 321 € 2 809 € -7 384 € -3 783 € 5 337 € 892 € -417 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 860 € 19 781 € 10 828 € 4 270 € 1 801 € 830 € 1 360 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 315 € 500 € 500 € 470 € 470 € 250 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 315€ 500€ 500€ 470€ 470€ 250€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
26 545 € 19 281 € 10 328 € 3 800 € 1 331 € 580 € 1 360 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
19 820€ 16 086€ 8 119€ 3 142€ 6€ 1 240€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
70€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
450€ 100€ 100€ 178€ 100€ 100€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
50€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 275€ 3 095€ 2 109€ 480€ 1 225€ 480€