Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
775 700 € 752 023 € 673 145 € 594 349 € 508 839 € 408 118 € 146 941 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
262 658 € 171 878 € 171 652 € 130 986 € 142 290 € 153 623 € 86 246 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 670 € 1 475 € 2 280 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 670€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
262 628 € 171 848 € 171 622 € 130 286 € 140 815 € 151 343 € 86 246 €
012
A.II.1
Pozemky
3 851€ 3 851€ 127 030€ 133 927€
013
A.II.2
Stavby
120 143€ 128 144€ 113 236€ 120 133€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 770€ 39 853€ 58 386€ 10 153€ 13 785€ 17 416€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
96 864€ 86 246€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
30 € 30 € 30 € 30 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
30€ 30€ 30€ 30€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
504 845 € 569 767 € 488 534 € 454 880 € 366 549 € 254 495 € 60 643 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
191 205 € 196 237 € 181 343 € 183 461 € 162 615 € 107 171 €
036
B.I.5
Tovar
191 205€ 196 237€ 181 343€ 183 461€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
154 630 € 200 809 € 226 779 € 223 999 € 177 215 € 126 194 € 10 350 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
153 874€ 200 809€ 226 779€ 223 868€ 170 434€ 123 079€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
131€ 10 350€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
756€ 6 781€ 3 115€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
159 010 € 172 721 € 80 412 € 47 420 € 26 719 € 21 130 € 50 293 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
640€ 3 953€ 31 957€ 19 953€ 26 719€ 21 130€ 5 000€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
158 370€ 168 768€ 48 455€ 27 467€ 45 293€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 197 € 10 378 € 12 959 € 8 483 € 52 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
776€ 671€ 3 003€ 1 271€ 52€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 421€ 9 707€ 9 956€ 7 212€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
775 700 € 752 023 € 673 145 € 594 349 € 508 839 € 408 118 € 146 941 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
582 359 € 422 410 € 240 230 € 132 300 € 71 045 € 9 212 € 4 941 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
122 840 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
122 840€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 250 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
294 070 € 234 730 € 126 800 € 65 545 € 3 961 € -58 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
294 129€ 234 789€ 126 859€ 65 604€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-59€ -59€ -59€ -59€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
159 949 € 182 180 € 107 930 € 61 255 € 61 834 € 4 270 € -59 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
193 341 € 328 063 € 429 505 € 460 261 € 437 794 € 398 906 € 142 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 237 € 5 040 € 4 191 € 7 562 € 4 505 € 919 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
8 237€ 5 040€ 4 191€ 7 562€ 4 505€ 919€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
16 569 € 1 322 € 190 732 € 273 852 € 248 579 € 223 054 € 142 000 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
189 650€ 273 110€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 551€ 1 322€ 1 082€ 742€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
15 018€ 142 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
168 535 € 321 701 € 234 582 € 178 847 € 184 710 € 174 933 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
49 896€ 47 381€ 83 163€ 170 192€ 153 750€ 160 604€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
6 404€ 11 293€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
92 712€ 226 545€ 100 332€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 282€ 3 440€ 3 677€ 2 021€ 5 501€ 2 247€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 467€ 3 157€ 2 336€ 3 389€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 851€ 23 938€ 16 250€ 3 245€ 19 055€ 789€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 327€ 17 240€ 28 824€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 550 € 3 410 € 1 788 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 550€ 3 410€ 1 788€